Studia z klasycznej etyki greckiej – Włodzimierz Galewicz

Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki w serii „Daimonion” ukazała się książka prof. Włodzimierza Galewicza „Studia z klasycznej etyki greckiej”. Tom zawiera dwanaście prac poświęconych etycznym problemom w dialogach Platona i wybranym tematom filozofii praktycznej Arystotelesa. Autor przygląda się w nich m.in. podstawom etycznej teorii „intelektualizmu” Sokratesa, Platońskiej etyce godności i towarzyszącemu jej problemowi konfliktu pragnień w człowieku czy też pojęciom najwyższego dobra (Tagathon) i nieopanowania lub słabej woli (akrasia) w myśli Arystotelesa.

Tytuł: „Studia z klasycznej etyki greckiej”
Autor: Włodzimierz Galewicz
Wydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki
ISBN: 978-83-66315-29-7
Oprawa: twarda
Liczba stron: 234

Fragment recenzji prof. Zbigniewa Nerczuka:
Studia z klasycznej etyki greckiej Włodzimierza Galewicza – to zbiór dwunastu tekstów poświęconych pewnym wybranym zagadnieniom etycznym, zaczerpniętym z Platona (5 tekstów) i Arystotelesa (7 artykułów). Teksty te, jak pisze autor, powstawały na przestrzeni wielu lat, a część z nich ukazała się wcześniej albo w formie artykułów, albo rozdziałów w książce. Po­nowna publikacja tych już opublikowanych prac (niektóre teksty zostały zmodyfikowane na potrzeby książki) uzasadniona jest podkreślanym przez autora pragnieniem popularyzacji tych tekstów oraz zwiększenia ich dostępności (dotychczas były rozproszone w różnych pismach). Warto dodać, że do wcześniej publikowanych rozpraw autor dodał cztery całkowicie nowe teksty.

W moim przekonaniu przedstawiony do recenzji zbiór tworzy bardzo udaną, jednolitą pod względem treści, formy, metody badawczej oraz sposobu analizy całość. Wszystkie teksty skupiają swoje rozważania na pewnych wybranych kwestiach z zakresu etyki Pla­­tońskiej i Arystotelesowej, poddając odpowiednie fragmenty dialogów Platona i Etyk Arystotelesa analizie filologicznej i historyczno-filozoficznej, w rozumny i interesujący sposób zadając pytania, przedstawiając próby odpowiedzi i starannie interpretując tekst. Co wydaje mi się warte szczególnego podkreślenia, wszystkie prace zawarte w zbiorze napisane są w taki sposób, że lektura ich sprawia niewątpliwą przyjemność.

O autorze:
Włodzimierz Galewicz – profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu prac naukowych poświęconych filozofii klasycznej. Napisał m.in.: „Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do Etyki nikomachejskiej” (Kraków 2002), „Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa” (Kęty 2019). Jest też autorem tłumaczeń fragmentów Sumy Teologicznej Tomasza z Akwinu, wydanych jako m.in. „Traktat o cnotach” (Kęty 2006) i „Traktat o sprawiedliwości” (Kęty 2016).

Książka do kupienia w księgarni internetowej Wydawnictwa Marek Derewiecki

Spis treści