Spis treści jubileuszowego, 10. numeru „Teologii Politycznej”

Solidarność i Miłosierdzie (10. numer „Teologii Politycznej”)

Solidarność i Miłosierdzie (10. numer „Teologii Politycznej”)

Wstęp

To, co najważniejsze
Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz

Od solidarności do miłosierdzia

Od miłosierdzia do solidarności
Dariusz Karłowicz

Solidarność i miłosierdzie
Chantal Delsol

Nie ma solidarności bez miłosierdzia
ks. Jacek Salij

Solidarność, miłosierdzie, sprawiedliwość
Zbigniew Stawrowski

Między Cieszkowskim a Abramowskim. Odcienie polskiej filozofii solidarności
Tomasz Herbich

„Solidarność” – religia – Kościół
Paweł Skibiński

Hymn „Solidarności” jako modlitwa o udział w miłosierdziu Bożym
Paweł Jarnicki

„Solidarność” nie jest tradycją
Paweł Grad

Św. s. Faustyna Kowalska (1905–1938)

Mistyczka i Ojczyzna. O narodowych i politycznych przesłaniach Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej
ks. Jacek Grzybowski

Miłosierdzie i solidarność w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej – z perspektywy językoznawstwa
Izabela Rutkowska

Ascetyka miłosierdzia. Rozwój życia religijnego św. Faustyny
Izabella Andrzejuk

Kult Bożego Miłosierdzia 1938–2002
Ewa K. Czaczkowska

Teologia polityczna

Sekretna mapa Europy
Marek A. Cichocki

Bóg, miłosierdzie, gościnność
ks. Jan Sochoń

Ekologia człowieka. Wkład Benedykta XVI
Manfred Spieker

Książki

Trubadur Przedwiecznej Mądrości, czyli o miłosierdziu w Średniowieczu[bł. Henryk Suzo, Księga Mądrości Przedwiecznej]
Mikołaj Marczak

Religia w nowoczesnym państwie[Marta Turkot, Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy zagrożenie]
Michał Rzeczycki

Lektury polskiego inteligenta [Paweł Rojek, Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności]
Tomasz Herbich

Kto obalił europejskie monarchie? [Adam Zamojski, Urojone widmo rewolucji]
Maciej Jesionkiewicz

Oblicza ruchów antydemokratycznych [Jan-Werner Müller, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie]
Paweł Rzewuski

Polityka przede wszystkim [Mathieu Detchessahar, Le marche n’a pas de morale]
Krzysztof Tyszka-Drozdowski

Wszystko zależy od (pojmowania) człowieka [Rafał Łętocha, Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu]
Juliusz Gałkowski

Republika Szekspira. Wprowadzenie [W.H. Auden, Szekspirowskie miasto]
Piotr Górski

[David Mamet, Prawda i fałsz. Herezja i zdrowy rozsądek w aktorstwie]
Bartłomiej Malik

Królestwo [Emmanuel Carrère, Królestwo]
Natalia Alicja Szerszeń

„Tworzyłem siebie jak architekt dom” [Wojciech Karpiński, Henryk]
Katarzyna Górska-Fingas

Przez gnostyckie zwierciadło [Jarosław Marek Rymkiewicz, Przez zwierciadło]
Jakub Pyda