Spis treści 8. numeru „Teologii Politycznej”

My, Rzymianie (8. numer „Teologii Politycznej”) 

My, Rzymianie (8. numer „Teologii Politycznej”) 

Wstęp

Polska będzie łacińska albo nie będzie jej wcale
Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz

Północ - Południe

Ta karczma Rzym się nazywa
Dariusz Karłowicz

Kościół w jednoczącej się Europie
ks. Piotr Mazurkiewicz

Dwanaście książek o I Rzeczpospolitej 
Paweł Rzewuski

Rzymskie korzenie polskości
Arkady Rzegocki

Recepcja rzymskich idei politycznych w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku
Dorota Pietrzyk-Reeves

Rzecz-pospolita – to jest Rzym!
Krzysztof Koehler

Nawrócony na Rzym? Problematyka religijna w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego
Tomasz Herbich

Klasycyzm – ryzyko spełnienia
Artur Grabowski

Forma Rzymska
Krzysztof Tyszka-Drozdowski 

Rozmowy

„Powtarzać stare zaklęcia ludzkości”
Z Antonim Liberą rozmawia Tomasz Stefanek

Łacińska Europa
Z Rémi'em Brague'iem rozmawiają Marek A. Cichcocki i Dariusz Karłowicz

Wschód- Zachód

Smoleński. Ziemia Przeklęta
Marek A. Chichocki

Kresy – dzieje pewnego pojęcia
Przemysław Żurawski vel Grajewski 

Wschodnie zapatrzenie
Przemysław Piętak

Carl Schmitt w Rosji. Europa, Ukraina i niemieckie korzenie nowej geopolityki rosyjskiej
Stefan Aurer

Czy Rosja jest katolicka? Spór Iwana Gagarina SJ z Aleksym Chomiakowem
Marta Kwaśnicka

O Wyższości mesjanizmu nad słowianofilstwem. Wstęp tłumacza
Tomasz Herbich

Słowianofilstwo i idea słowiańska
Mikołaj Bierdiajew

Polska i Rosja postkolonialne 
Ewa Thompson

Książki 

Dzieje Kościoła śląskiego [ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląski, t. I-IV]
Wojciech Roszkowski

Przywróćmy głos starożytnym [Tomasz Kuniński, Sokrates w Waszyngtonie. Etyczne dylematy politycznych nieprawości] 
Bartosz Fingas

Hiszpańskie doświadczenie polskiego tradycjonalisty [Jacek Bartyzel, Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii]
Paweł Rzewuski

Przeklęte imperium i rosyjska mocarstwowość [Paweł Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania]
Tomasz Herbich 

Sąsiad naszego sąsiada [Michał Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014]
Łukasz Maślanka

Aut Caesar aut nihil [David Engels, Le Déclin. La crise de l`Union Européenne et la chute de la République romaine]
Krzysztof Tyszka-Drozdowski 

Kronika zapowiedzianego samobójstwa [Éric Zemmour, Le Suicide français]
Marcin Darmas

Posthistoryczny zwierzyniec [Jan Tokarski, Czas zwyrodniały]
Michał Dorociak