Solidarność: analiza ruchu społecznego 1980-1981 - Alain Touraine

Udostępnienie tej książki, opublikowanej we Francji w 1982 roku, szerokiej polskiej publiczności zamyka czas jej dotychczasowej szczególnej egzystencji. Prezentowane tu wyniki badań, prowadzonych w dużej mierze przez zespół polski, są w Polsce niemal niedostępne. Prawda jest taka, że nieoficjalne, z odwagą przygotowane pierwsze polskie wydanie tej książki było siłą rzeczy niedoskonałe, co w efekcie doprowadziło do bardzo ograniczonej dystrybucji. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy – po latach przeszkód i trudności finansowych – umożliwiają wydanie zapisu świadectw dotyczących najważniejszych momentów historii Polski, a zatem także historii Europy.

Udostępnienie tej książki, opublikowanej we Francji w 1982 roku, szerokiej polskiej publiczności zamyka czas jej dotychczasowej szczególnej egzystencji. Prezentowane tu wyniki badań, prowadzonych w dużej mierze przez zespół polski, są w Polsce niemal niedostępne. Prawda jest taka, że nieoficjalne, z odwagą przygotowane pierwsze polskie wydanie tej książki było siłą rzeczy niedoskonałe, co w efekcie doprowadziło do bardzo ograniczonej dystrybucji. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy – po latach przeszkód i trudności finansowych – umożliwiają wydanie zapisu świadectw dotyczących najważniejszych momentów historii Polski, a zatem także historii Europy.

 

Solidarność: analiza ruchu społecznego 1980-1981

Alain Touraine

wydawca: Europejskie Centrum Solidarności

ilość stron: 332

 

Przedmowa do drugiego polskiego wydania

 

Udostępnienie tej książki, opublikowanej we Francji w 1982 roku, szerokiej polskiej publiczności zamyka czas jej dotychczasowej szczególnej egzystencji. Prezentowane tu wyniki badań, prowadzonych w dużej mierze przez zespół polski, są w Polsce niemal niedostępne. Prawda jest taka, że nieoficjalne, z odwagą przygotowane pierwsze polskie wydanie tej książki było siłą rzeczy niedoskonałe, co w efekcie doprowadziło do bardzo ograniczonej dystrybucji. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy – po latach przeszkód i trudności finansowych – umożliwiają wydanie zapisu świadectw dotyczących najważniejszych momentów historii Polski, a zatem także historii Europy.


Moja rola jest tu ograniczona i sprowadza się do przypomnienia, jak ważna dla wielu z nas – dla mnie szczególnie – była ta książka zarówno ze względu na sam temat, jak i na zastosowaną w badaniach metodę interwencji socjologicznej, która wykrystalizowała się pod koniec lat siedemdziesiątych. Jest niemal paradoksem ukazanie się tej książki dzisiaj, w zupełnie innej sytuacji historycznej niż ta, w której była ona przygotowywana i pisana. Mieliśmy zbyt mało czasu na obchody trzydziestej rocznicy Porozumień Gdańskich z 1980 roku, a ci, którzy uczestniczyli w tym wielkim ruchu, dziś nie utożsamiają się z organizacjami związkowymi i politycznymi, które noszą jego imię.

 

przeczytaj całą przedmowę

przejrzyj spis treści książki