Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce. Konferencja naukowa na UKSW

W czwartek, 12 grudnia rozpoczyna się organizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie i Fundację Interethnicum dwudniowa konferencja poświęcona sekularyzmowi i jego wpływom na współczesne nauki o polityce. Wśród zaproszonych prelegentów jest Dariusz Karłowicz, który weźmie udział w jednym z piątkowych paneli.

Choć przez tysiąclecia myślenie i teorie porządku politycznego w społeczeństwie były związane z wyobrażeniami religijnymi, a w czasach chrześcijańskich – również teologicznymi, to nowożytne nauki polityczne zdefiniowały siebie jako naukę „ateistyczną we właściwym znaczeniu” (E.W. Boeckenfoerde). Taka naukowa samoświadomość wydawała się ostatecznie potwierdzona, gdy w drugiej połowie XX wieku życie społeczno-polityczne chrześcijańskiego kręgu cywilizacyjnego doświadczyło szybko postępującej laicyzacji... Jednocześnie jednak ignorująca religię politologia zaczęła mieć poważne problemy z przekonującym wyjaśnieniem istotnych zjawisk politycznych (jak np. pokojowy upadek Bloku Wschodniego i demokratyzacja regionu czy tzw. „arabska wiosna” i jej skutki, etc.), a zeświecczona polityka doświadczać coraz wyraźniej deficytu – jak ujął to J. Habermas – „kluczowych zasobów i źródeł, pozwalających kreować sens i budować tożsamość”. W powyższym kontekście, podczas rozpoczynającej się w najbliższy czwartek (12.12.2019) na UKSW 2 międzynarodowej konferencji nt. religii i polityki, chcemy podjąć naukową refleksję nad konsekwencjami sekularyzmu dla życia politycznego i naukowego badania polityki. Do dyskusji wprowadzą uczestników wykłady prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex). 

Gdzie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, aula 201, Warszawa
Kiedy: czwartek (12.12.2019), godz. 9.00 – 19.45, piątek (13.12.2019), godz. 9.00 – 14.00

Szczególnie polecamy Państwa uwadze piątkowy panel plenarny Religion, superstition and University z udziałem Dariusza Karłowicza, Josepha Weilera, Fabio Petito, Agnieszki Nogal oraz Jana Grosfelda. Moderowany przez ks. Piotra Mazurkiewicza panel rozpocznie się o godz. 11.45.

Szczegółowy program konferencji

Więcej informacji na stronie organizatorów