Samobójstwo w kulturze dzisiejszej – Halszka Witkowska

Język, w jakim człowiek opisuje rzeczywistość, jest podstawowym narzędziem umożliwiającym nawiązanie więzi z drugą osobą. Komunikacja zawsze rodzi się w kontakcie z innym. Samobójca to jednostka, która podważa wartość, jaką jest wspólnota. Poprzez swój gest zrywa wszelkie więzi łączące go nie tylko z innymi ludźmi, lecz także ze światem. Nie zrywa natomiast więzi z językiem. Większość samobójców przed aktem odebrania sobie życia mówi o tym, co zamierza zrobić – pisze Halszka Witkowska w uwagach wstępnych do swojej książki, która ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego i została objęta patronatem Teologii Politycznej.

Tytuł: Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy
Autor: Halszka Witkowska
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-4687-0
Rok wydania: 2021
Oprawa: miękka

Liczba stron: 370

Od wydawcy:
Autorka tej książki podjęła próbę znalezienia odpowiedniego języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji. Prezentowane studium porównawcze, zestawiające autentyczne zapisy pozostawiane przez samobójców z ich kulturowymi przedstawieniami, umożliwia dostrzeżenie różnic między tymi tekstami. Interdyscyplinarne podejście, w którym wykorzystane zostały drogi interpretacyjne zarówno kulturoznawcze, językoznawcze, jak i suicydologiczne, pozwala na otwarcie dialogu naukowego z narracją tworzoną przez kulturę, media i społeczeństwo.

Zapis, jaki zostawia po sobie samobójca, jest tekstem, na który została nałożona warstwa stereotypów, mitów i wyobrażeń. Wokół samobójcy oraz jego czynu zbudowano opowieść na podstawie przekazów, które przez lata dostarczały prasa, kino, literatura, a w ostatnim czasie Internet. Narracja ta, odwołująca się do samobójstw bohaterów literackich, filmowych, a także postaci z pierwszych stron medialnych doniesień, mało ma jednak wspólnego z dramatem śmierci w odosobnieniu i rozpaczy, który rozgrywa się każdego dnia, w świecie pozbawionym rozgłosu oraz blasku reflektorów.

Spis treści

Uwagi wstępne

Fragment książki

Książka dostępna na stronie wydawcy