Dzisiaj! „Drogi do nowoczesności” – zapraszamy na premierę książki Gertrude Himmelfarb

Serdecznie zapraszamy na spotkanie premierowe i dyskusję wokół książki Gertrude Himmelfarb „Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia”.

W dyskusji o książce udział wezmą:
prof. Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Jarosław Kuisz – redaktor naczelny Kultury Liberalnej
prof. Agnieszka Nogal z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Prowadzi: Tomasz Herbich (Teologia Polityczna).

Kiedy: 26.06.2018 (wtorek)
Godzina: 18:30 
Gdzie: Warszawa, ul. Koszykowa 24/7 – siedziba Teologii Politycznej. 
Wstęp wolny!

Książka Gertrude Himmelfarb to fundamentalna pozycja w dziedzinie filozofii polityki, poświęcona różnicom między poszczególnymi tradycjami narodowymi w obrębie Oświecenia (Oświecenie brytyjskie, francuskie, amerykańskie i polskie), a co za tym idzie – różnym modelom nowoczesności, mającym swoje źródła już w różnicach charakterystycznych dla myśli filozoficznej XVIII wieku. Ta klasyczna pozycja nie została do tej pory nie przełożona na język polski. Dzięki staraniom Teologii Politycznej przekład „Dróg do nowoczesności” trafi wkrótce do księgarń. 

Książka przeciwstawia się utrwalonemu, stereotypowemu myśleniu o Oświeceniu jako o zjawisku, w którym prym wiedli francuscy philosophes i które z Francji promieniowało na cały świat. Autorka większe znaczenie przypisuje brytyjskiemu Oświeceniu, które kładło nacisk na zupełnie inne aspekty. – Ta książka stanowi ambitną próbę odzyskania Oświecenia, odebrania go krytykom, którzy je żarliwie potępiają, i obrońcom, którzy przyjmują je bezkrytycznie, postmodernistom, którzy negują jego istnienie, i historykom, którzy je bagatelizują lub dyskredytują, przede wszystkim zaś Francuzom, którzy je zdominowali i zawłaszczyli – pisze Gertrude Himmelfarb we wstępie. 

Dariusz Karłowicz, mówiąc o książce Himmelfarb, wyraził nadzieję, że może stanowić ona przyczynek do poważnej dyskusji nad polską drogą do nowoczesności i polskim Oświeceniem. Podczas wtorkowej premiery mamy nadzieję tę dyskusję rozpocząć.

Spotkanie zostało dofinansowane przez Muzeum Historii Polski.

Link do wydarzenia na Facebooku.

bialy kwadrat2PJ RGB5

 

Materiały zamieszczone na na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

mkidn9