Rosja, Ameryka i Wielka Brytania wobec polityki, religii i ideologii. Za nami kolejne dwa dni Szkoły Letniej Teologii Politycznej

Minęły kolejne dwa dni wykładów III edycji Szkoły Letniej Teologii Politycznej! Po dniu ukraińskim, w czasie którego dyskutowaliśmy na temat formowania się nowej tożsamości naszych wschodnich sąsiadów, spotkaliśmy się z wybitnymi dyplomatami i naukowcami, by przyjrzeć się relacjom między religią, polityką a bezpieczeństwem w Federacji Rosyjskiej i krajach anglosaskich w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Środa, czyli dzień poświęcony Rosji, cerkwi i zjawisku współczesnego putinizmu, rozpoczęliśmy od wykładu Piotra Skwiecińskiego, dyplomaty i dziennikarza, byłego moskiewskiego korespondenta Rzeczypospolitej, w 2019 roku mianowanego dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie, który w kwietniu 2022 został wydalony z Rosji w ramach retorsji po inwazji Rosji na Ukrainę. Autor książki „Kompleks Rosji” przybliżył uczestnikom Szkoły Letniej ideologiczne źródła i podstawy trwałości ideologii panującej od dwóch dekad na Kremlu i rolę, jaką w jej reprodukowaniu odkrywa Patriarchat Moskiewski. 

Drugi wykład w dniu rosyjskim wygłosił Wojciech Stanisławski: historyk, publicysta, współpracownik Muzeum Historii Polski i specjalista w dziedzinie historii Związku Radzieckiego, Europy Środkowej oraz Bałkanów Zachodnich. W prelekcji zatytułowanej „Czy Sołżenicyn był imperialistą? Wizje Rosji antykomunistów rosyjskich” przedstawił problematyczne dziedzictwo intelektualne rosyjskiej inteligencji, która stawiając czoła ideologii bolszewickiej, niejednokrotnie wpadała w koleiny starszego od komunizmu dziedzictwa „Wielkiej Rosji”.

Dzień tematyki anglosaskiej otworzył wykład Arkadiusza Rzegockiego, politologa, wykładowcy, byłego ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a aktualnie Szefa Dyplomacji Publicznej RP i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład prof. Rzegockiego odsłaniał tajniki działania polskiej misji dyplomatycznej w Wielkiej Brytanii, siłę wpływu polityki soft power na postrzeganie dziedzictwa historycznego i złożoność brytyjskiego obrazu Europy i Polski.

Czwartkowy wieczór dopełniło wystąpienie ks. prof. Longchamps de Beriera, profesora nauk prawnych, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członka prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN. Wykład o tytule „Religia i polityka w prawie USA i orzecznictwie SN” rzucił światło na skomplikowane relacje między religią, polityką i prawem stanowionym w orzecznictwie amerykańskiego Sądu Najwyższego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej debaty wokół głośnej sprawy Roe vs. Wade — dyskusji wokół konstytucyjności prawa do aborcji w USA.

Teologia Polityczna

Fotografie: Małgorzata Czajkowska

PKO FND LOGO RGB3