Republikanizm: polityka, historia, filozofia – zaproszenie na konferencję

„Republikanizm: historia, polityka, filozofia” – pod takim tytułem organizowana jest w Krakowie ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów. Odbędzie się ona 19 czerwca w małej auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji jest namysł na klasycznym republikanizmem i przyjrzenie się jego współczesnym reminiscencjom – zarówno w doktrynie jak i ustrojowej praktyce; a także możliwe szerokie spojrzenie na tradycję republikańską, w kontekście polskim oraz międzynarodowym.

Proponowana lista podejmowanych tematów:

Tematyka historyczna:
1. Znaczenie polskiej tradycji republikańskiej
2. Znaczenie tradycji republikańskiej w filozofii politycznej
3. Republikanizm klasyczny a nowożytny: podobieństwa, różnice
4. Polski republikanizm w perspektywie porównawczej
5. Między myślą a praktyką ustrojową. Czy I RP była republiką, czy tylko państwem republikańskich autorów?
6. Sarmatyzm a republikanizm: związki znaczeniowe.
7. Polscy twórcy republikanizmu oraz ich wpływ na życie polityczne I RP.

Tematyka polityczna:
1. (Neo)republikanizm vs. liberalizm
2. Czy polskie społeczeństwo przyjmuje republikańskie postawy?
3. Dobro wspólne a demokracja liberalna: Czy można walczyć z anachronizmem republiki?
4. Retoryka czy coś więcej? Znaczenie i wpływ republikanizmu na dyskurs publiczny w Polsce
5. Kościół fundamentem republiki? Polskie związki katolicyzmu z republikanizmem
6. Republikanizm, konserwatyzm, komunitarianizm: różnice, podobieństwa, oddziaływanie.
7. Znaczenie polityczne neo-republikanizmu w Polsce i na świecie.
8. „Solidarność” i inne, współczesne przejawy polskiego republikanizmu.

Abstrakty o długości 300-500 słów należy wysyłać przy użyciu formularza (bez bibliografii) - klikając w ten link

Termin zgłoszeń upływa 1 czerwca br.

Organizatorami konferencji są: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Nauk Politycznych UJ oraz czasopismo idei „Pressje”. 

Wszelkie pytania można zadawać pod adresem: konferencjarepublikanizm@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł (liczona na rzecz obiadu oraz przerwy kawowej).

Najprawdopodobniej będzie możliwa publikacja pokonferencyjna najciekawszych referatów w czasopiśmie „Poliarchia”.

Więcej informacji na Facebooku