RAPORT: Jak pomagaliśmy w 2020 roku dzieciom ze wschodu Ukrainy

Drugi rok działań Fundacji Świętego Mikołaja na rzecz pomocy dzieciom w Mariupolu na wschodzie Ukrainy zbiegł się z wybuchem pandemii COVID-19. Mimo tego przez cały 2020 rok nieprzerwanie pomagaliśmy dzieciom. Konflikt zbrojny trwa już siedem lat, a dzieci stanowią ogromną i najbardziej wrażliwą grupę ofiar. Potrzebują one wsparcia psychologicznego, możliwości nauki i rozwoju oraz bezpiecznego miejsca, w którym mogą spędzać czas po szkole.

W momencie, w którym pandemia COVID-19 dotarła na Ukrainę, wszystkie szkoły zostały zamknięte. W połowie marca 2020 r. swoją działalność musiała także zawiesić Świetlica Świętego Mikołaja, którą prowadzimy w Mariupolu od początku 2019 roku.

W związku z pandemią reagowaliśmy na bieżąco na sytuację dzieci mieszkających w Mariupolu. W kwietniu, maju i czerwcu przeprowadziliśmy dystrybucję paczek z żywnością i niezbędnymi środkami czystości. Dotarliśmy z pomocą do 300 rodzin z dziećmi znajdujących się najtrudniejszej sytuacji. Były to rodziny wewnętrznie przesiedlone, które już raz – z powodu wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy – straciły swoje domy, miejsca pracy i poczucie bezpieczeństwa. Wśród nich były również rodziny wielodzietne, z niepełnosprawnymi dziećmi oraz te, w których jedno z rodziców zginęło w wyniku działań wojennych. Przez trzy kolejne miesiące rodziny z dziećmi otrzymały od nas podstawowe produkty spożywcze (makarony, kasze, olej, konserwy), a także środki chemiczne i podstawowe środki higieny osobistej. Łącznie rozdaliśmy 900 paczek, a koszt jednej wyniósł 100 zł. W pakowaniu paczek pomagali w świetlicy starsi uczniowie i wolontariusze – z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Latem mogliśmy ponownie otworzyć świetlicę i zorganizować zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Przez całe lato odbywały się wycieczki do miasta, zajęcia plastyczne, taneczne i szachowe oraz spotkania z psychologiem.

Młodzież pakowała w sierpniu razem z nami szkolne wyprawki dla dzieci mieszkających w dwóch domach dziecka w Mariupolu, które dzieci otrzymały wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – na początku września.

Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy 4-dniową wycieczkę dla 50 starszych dzieci z Mariupola – dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych i rodzin będących w ciężkiej sytuacji oraz uczniów szkół średnich, którzy angażują się w wolontariat i różne akcje w naszej świetlicy. Wyjazd trwał od 29 lipca do 4 sierpnia i obywał się w miejscowości Myhiia (w obwodzie mikołajowskim, ok. 700 km od Mariupola). Głównym celem wyjazdu była integracja młodzieży i wspólne znalezienie sposobów na dalsze działania w przypadku ponownego zamknięcia szkół i świetlicy. W programie obozu znalazł się czas na wycieczki po okolicy, spływ kajakowy, zajęcia integracyjne, pracę w grupach i planowanie sposobów komunikacji i współpracy w kolejnym roku szkolnym, a także wspólne ognisko i rozmowy. Ten wyjazd był dla wszystkich bardzo ważny – dzięki niemu młodzież poznała się lepiej, zaplanowała jak działać nawet w przypadku kolejnego zamknięcia w domach, zawiązały się nowe przyjaźnie i wszyscy nabrali motywacji do wspólnych działań. Od tego czasu młodzież spotyka się regularnie.

Po wakacjach nasza świetlica wznowiła swoją działalność. We wrześniu i w październiku odbywały się tam zajęcia plastyczne, taneczne oraz kółko szachowe. Zorganizowaliśmy także zajęcia z ozdabiania pierników. Do świetlicy przychodziło mniej dzieci niż dotychczas, czyli około 40 dzieci tygodniowo – część z nich była przeziębiona, część przebywała na kwarantannie. Z racji tego, że w październiku szkoły ponownie zostały zamknięte, odbyło się spotkanie organizacyjne z młodzieżą i ustaliliśmy, że co drugi piątek wszyscy będą się spotykać online. Dzieci i młodzież mogą odbywać także spotkania indywidualne z psychologiem (regularnie z takiej pomocy korzysta około 20 dzieci) osobiście lub przez telefon.

Od początku roku szkolnego 2020/2021 comiesięczne stypendia na rozwój talentów i zainteresowań otrzymuje 86 dzieci. Jednym ze stypendystów jest Maksym, który mieszka w Mariupolu razem ze swoim tatą (tata wychowuje go sam, są rodziną wewnętrznie przesiedloną) oraz bierze udział w zajęciach dodatkowych w Świetlicy Świętego Mikołaja. W grudniu 2020 roku spełniło się jego marzenie i zdobył srebrny medal w boksie na Mistrzostwach Europy (Box European Championship).

W grudniu 2020 roku odbyła się akcja „Święty Mikołaj idzie do sierot” w ramach której dzieci z miejscowych domów dziecka otrzymały upominki od Świętego Mikołaja. Paczki dla dzieci pakowała między innymi młodzież biorąca udział w zajęciach w świetlicy.

Raport dostępny jest na stronie Fundacji Świętego Mikołaja

Nasze działania w Mariupolu prowadzimy przy współpracy z organizacją Maltańska Służba Pomocy Iwano-Frankiwska (МАЛЬТІЙСЬКА СЛУЖБА ДОПОМОГИ Івано-Франківська). Koordynatorem programu pomocy dzieciom w Mariupolu z ramienia Fundacji Świętego Mikołaja jest Izabela Stawicka (e-mail: izabela.stawicka@mikolaj.org.pl, +48 607 713 321).

Możesz pomóc dzieciom z Mariupola na wschodzie Ukrainy. Przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, numer: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie lub dokonaj szybkiego przelewu on-line: www.mikolaj.org.pl/Ukraina.