Przedświąteczna zbiórka zakończona. Nowe tłumaczenie „Hippiasza mniejszego” już wkrótce na rynku

Gorąco dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przyczynili się do wydania kolejnego tomu dialogów platońskich. W ostatniej naszej zbiórce w tym roku wzięło udział 66 Darczyńców, którzy przekazali łącznie kwotę 6902 zł. Serdecznie Państwu dziękujemy za to wsparcie

„Hippiasz mniejszy” w nowym tłumaczeniu dr. Michała Bizonia ukaże się dzięki temu, że darowizny na ten cel przekazali:

Ks. Przemysław Artemiuk, Artur Banaszkiewicz, Artur Bętkowski, Andrzej Cehak, Witold Chałupczak, Zofia Samizdat i Zbigniew Chlewiński, Karol Chmiel, Artur Chojecki, Paulina i Piotr Chołdowie, Agata i Michał Czarneccy, Dariusz Dąbrowski, Piotr Derejczyk, Sławomir Drelich, Róża i Marcin Dziekiewiczowie, Adam Gładzik, Katarzyna Górska-Fingas, Adam Grześkiewicz, Zenon Juszczak, Ewa i Dariusz Karłowiczowie, Mateusz Kaszowski, Marek Kempski, Maria i Andrzej Klamutowie, Karolina Kochańczyk-Bonińska, Jacek Koronacki, Alicja Kujawa, Miłowit Kuniński, Antoni Libera, Grzegorz Lizurej, Anna Madej, Mirosław Maj, Filip Marcinkowski, Konrad Mędrzecki, Ewa Osek, Joanna i Jakub Paciorkowie, Jan Pawelec, Jerzy Rapcewicz, Mariusz Reza, Sabina i Damian Rowińscy, Mateusz Seroka, Michał Siciarek, Lucjan Sieniakowski, Bohdan Stankiewicz, Zbigniew Stawrowski, Krzysztof Stefański, Jolanta Sudołm, Natalia i Emil Szerszeniowie, Aleksander Szumilas, Lucyna Wajler-Śliwak i Andrzej Śliwak, Wojciech Tomczyk, Jan Tyrawa, Katarzyna i Zbigniew Tyszkiewiczowie, Andrzej Wacławczyk, Marcin Wasilewski, Grzegorz Wieraszko, Krzysztof Wojciechowski, Monika i Mariusz Wójcikowie, Grażyna Zielińska oraz dziewięciu darczyńców Anonimowych.

Dziękujemy!
Zespół Teologii Politycznej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury