Antoni Dudek – Prześwietlanie Rosji

Piotr Skwieciński konstruuje fascynujący obraz współczesnej Rosji – pisze Antoni Dudek o książce „Kompleks Rosji”


Piotr Skwieciński konstruuje fascynujący obraz współczesnej Rosji – pisze prof. Antoni Dudek w  recenzji książki „Kompleks Rosji”, jaka ukazała się na łamach miesięcznika „W Sieci Historii”

Historia pomnika Iwana Groźnego to jeden z wielu tekstów-puzzli, z których publicysta znany m.in. z łamów „W Sieci Historii”, konstruuje fascynujący obraz współczesnej Rosji zanurzonej w swej ponurej przeszłości znacznie bardziej niż większość najważniejszych państw świata. Układanka Skwiecińskiego nie jest kom­pletna, stworzenie bowiem całościowego portretu putinowskiej Rosji przekracza możliwości jednego człowieka. A jednak mówi nam o tej Rosji zaskakująco wiele.

Nie tylko zresztą o Rosji. Także o nas, Polakach, dotkniętych „kompleksem Ro­sji”. Współtworzą go zdaniem Skwieciń­skiego nasz strach przed wielkim sąsiadem ze Wschodu i poczucie doznanej krzywdy, którym towarzyszą przekonanie o naszej cywilizacyjnej wyższości oraz przedziw­nie spleciony z tym wszystkim sentyment do rosyjskiej kultury. „To, że nasze pań­stwo nie jest na miarę naszych ambicji, to, że różne rzeczy nam nie wychodzą [...], to przecież nie może być nasza wina... Oczywiście, to wina przede wszystkim demonicznej Rosji. Gdyby nie istniała, Polacy z całą pewnością by ją wymyślili” - pisze Skwieciński w eseju „Kompleks Rosji, czyli Sarmaci w świecie wiecznej Jałty”. Przesadza? Z pewnością, wszak są jeszcze Niemcy, Ukraińcy, Żydzi i prze­biegli Litwini... Nie można jednak wobec tez Skwiecińskiego przejść obojętnie, bo są wyraziste, a kreślone przez niego oceny nie­ustannie prowokują do refleksji. I to jest znak, że mamy do czynienia z do­brą publicystyką.

Antoni Dudek

Tekst ukazał się w miesięczniku „W Sieci Historii” nr 9/2017

Książkę „Kompleks Rosji” można kupić w Księgarni Teologii Politycznej