Prezes KAI Marcin Przeciszewski odznaczony przez Papieża i Prezydenta RP

Piątego grudnia podczas Mszy św. z okazji 25-lecia Katolickiej Agencji Informacyjnej red. Marcin Przeciszewski, wieloletni prezes KAI, został odznaczony przez Ojca Świętego Franciszka Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. W trakcie gali podsumowującej 25 lat agencji prezes Przeciszewski otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Redakcja Teologii Politycznej składa prezesowi Przeciszewskiemu serdeczne gratulacje.

W imieniu Ojca Świętego order wręczył abp. Stanisław Gądecki, a w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy minister Adam Kwiatkowski.  Msza św. była sprawowana w Sanktuarium św. s. Faustyny w Warszawie. Udział w niej wzięli licznie zgromadzeni biskupi, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP oraz rządu, dziennikarze i wierni.  Prezes Przeciszewski dziękując za zaszczytne odznaczenia powiedział:  „Dla mnie osobiście – i chyba dla wszystkich moich kolegów z KAI – te 25 lat pracy są przede wszystkim pasjonującą przygodą dziennikarską. Profesjonalną przygodą polegającą na towarzyszeniu Kościołowi w jego działaniach – i to nie tylko towarzyszenia w Polsce ale także Stolicy Apostolskiej, jak i Kościołowi powszechnemu na całym globie. Pracując w KAI widzimy jak bardzo Kościół jest twórczy, jak jego działanie może być inspirujące zarówno dla poszczególnych ludzi czy środowisk, ale również dla współczesnej kultury, która znajduje się na bardzo poważnym wirażu”.

Red. Marcin Przeciszewski urodził się 29 września 1958 roku w Warszawie. Jest synem prof. Tadeusza Przeciszewskiego, współzałożyciela miesięcznika katolickiego „Więź”. Studiował na wydziale historii UW  oraz  w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła Katolickiego KUL. W 1979 roku założył pierwsze wspólnoty „Wiara i Światło”, skupiające osoby niepełnosprawne umysłowo ich rodziny i przyjaciół. Pracował dla tygodnika „Ład”, miesięcznika „Powściągliwość i praca” oraz Ilustrowanego Tygodnika Informacyjnego. W 1993 roku został prezesem KAI i jest nim nieprzerwanie od 25 lat. Jest jednym z założycieli Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Był członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej oraz z ramienia KEP był odpowiedzialnym za obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. 

Order Świętego Grzegorza Wielkiego ((łac. Ordo Equestris Sancti Gregorii Magni) jest jednym z pięciu szlacheckich orderów papieskich, przyznawanym za szczególne zasługi dla Kościoła. Kawalerowi orderu przysługuje prawo do noszenia specjalnego stroju, wstęgi, kapelusza i szpady. Nazwa orderu związana jest z papieżem św. Grzegorzem I (590-604), jednym z doktorów Kościoła. Zasady przyznawania orderu zreformował w 1905 papież Pius X. Order posiada cztery klasy:  Krzyż Wielki Pierwszej Klasy, Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Krzyż Komandorski i Krzyż Kawalerski. Dewizą orderu są łacińskie słowa „Pro Deo et Principe” (Dla Boga i dla władcy).

Zdięcie: episkopat.pl / Flickr