Premier Beata Szydło do uczestników konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”

Papieskie słowa to dziś swoiste wezwanie do dawania świadectwa: własnej tożsamości, chrześcijańskich korzeni, szacunku dla suwerenności narodów tworzących Wspólnotę - pisze premier Beata Szydło w liście do uczestników konferencji "Europa. Kryzys i nadzieja". List został odczytany przez minister Beatę Kempę.

Prezes Rady Ministrów

Warszawa, dnia 10 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

dzisiejsza konferencja, której celem uczynili Państwo refleksję nad źródłami jedności Europy, nad aktualnością w tym kontekście dziedzictwa antyku i chrześcijaństwa, w bezpośredni sposób odwołuje się do przesłania tegorocznego XVlI Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Ta nadzieja, wypływająca z głębi nauczania Wielkiego Patrona tego spotkania, towarzyszy nam wszystkim, którzy z troską pochylamy się nad problemami współczesnej Europy. Zgromadzonym w Zamku Królewskim przekazuję wyrazy szacunku i serdecznej pamięci.

Spotykacie się Państwo w czasie, gdy zagadnienie jedności Europy i wskazywanie jej podstaw wydaje się tematem nad wyraz aktualnym. Żyjemy obecnie w świecie targanym falą terroryzmu, jesteśmy świadkami nieludzkich aktów przemocy i okrucieństwa, poszukujemy rozwiązań, by zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom Wspólnoty. Wobec tych problemów Stary Kontynent zdaje się być coraz bardziej bezradny. Wielki projekt zakładający Europę bez wojen i dzielących ją murów przeżywa poważny kryzys.

Rozważając tę kwestię w perspektywie obchodów XVII Dnia Papieskiego, nie sposób nie przywołać refleksji Świętego Jana Pawła II dotyczącej scalania i budowania duchowej jedności Europy. To Papież Polak jak pamiętamy, pojmował Europę przede wszystkim jako duchową wspólnotę kultury, religii, tradycji, wyrosłą i opartą na korzeniach judeochrześcijańskich. Dzisiaj, po dwudziestu latach, jakże aktualnie brzmią Jego słowa wygłoszone w Gnieźnie w 1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów (…)”.

Nad wyraz aktualne słowa Papieża Polaka padły także w 1993 r., po wielkim przewrocie politycznym w Polsce, kiedy Ojciec Święty przestrzegał: „Pochodzenie do Europy nie może się dokonywać kosztem rezygnacji z praw zdrowego sumienia w imię opacznie rozumianej tolerancji i pluralizmu. Oznaczałoby to dobrowolne poddanie się nowej formie totalitarnego zniewolenia - tym niebezpieczniejszej, że przyjętej własnowolnie”.

Dzisiejsze pytanie o jedność Europy to także pytanie o miejsce Polski w Europejskiej Wspólnocie. Przywołana refleksja Jana Pawła II oraz Jego słowa z 2001 roku wzywające cło zachowania przez Polskę własnego oblicza duchowego, kulturalnego i religijnego powracają współcześnie jako ważne przesłanie. Papieskie słowa to także i dziś swoiste wezwanie do dawania świadectwa: własnej tożsamości, chrześcijańskich korzeni, szacunku dla suwerenności narodów tworzących Wspólnotę. Po świadectwo nie oznacza jednaką rezygnacji z idei jedności, otwartości i solidarności, na których chcemy budować linię Europejską. Polski rząd jest tych idei orędownikiem.

Wierzę, że konferencja, która stawia pytania o przyszłość Polski i Europy wobec nowych wyzwań wniesie cenny wkład w refleksję nad problemami współczesności. Wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom dzisiejszego spotkania życzę inspirujących dyskusji i wniosków, które staną się cennym wyrazem troski o przyszłość naszego wspólnego domu.

Łączę wyrazy wielkiego szacunku

Beata Szydło

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów konferencji "Europa - kryzys i nadzieja"

Przeczytaj relację z pierwszej części konferencji

Obejrzyj wideo z konferencji