Prawdziwe oblicze Boga – Jan S. Jaworski

Nakładem Wydawnictwa Fronda ukazała się książka prof. Jana S. Jaworskiego „Prawdziwe oblicze Boga”. Publikacja przedstawia wyniki najnowszych badań naukowych Całunu Turyńskiego.

Tytuł: „Prawdziwe oblicze Boga"
Wydawca: Fronda
Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-8079-540-2
Oprawa: miękka ze skrzydłami
Liczba stron: 328 czarnobiałych i 16 kolorowych

Całun Turyński. Tajemnicze płótno: dla jednych największa relikwia chrześcijaństwa, dla innych – średniowieczny falsyfikat. Mimo upartych prób racjonalistów, nie udało się odtworzyć sposobu, w jaki utrwalił się na płótnie wizerunek tajemniczego Mężczyzny z Całunu. Badacze słynnej grupy STURP nie odkryli w badanych fragmentach tkaniny żadnych farb ani pigmentów. Zmiany zaobserwowane we włóknach sugerowały, że płótno poddawano licznym procesom fizycznym i chemicznym, które mogły być wywołane laboratoryjnie, ale nie tłumaczyły powstania obrazu na Całunie.

Książka przedstawia wyniki badań naukowych, które miały miejsce już po 2010 roku. Obejmują one analizę struktury mikroskopowej próbek, ich budowę krystalograficzną i molekularną oraz skład atomowy. Zadziwiające, że zastosowanie najnowocześniejszych i subtelnych technik fizykochemicznych ujawnia wciąż nowe a zaskakujące ślady na płótnie Całunu. A one, wbrew oponentom, doskonale pasują do twierdzenia, że owinięto tym płótnem ciało Jezusa zdjętego po męce z Krzyża, zgodnie z opisem Ewangelii. Sensacje wzbudziły prace profesora Giulio Fantiego z Uniwersytetu w Padwie, opublikowane w 2017 roku. Fanti wykazał, że jest absolutnie niemożliwe, by ktoś dysponujący zasobami wiedzy i techniki średniowiecznej, był w stanie dokonać tak genialnego fałszerstwa.

Książka profesora Jaworskiego ukazuje, że ta wielka relikwia chrześcijaństwa, jaką jest Całun Turyński wciąż kryje wiele tajemnic. Tym niemniej część z nich jest powoli odkrywana, będąc dla wielu niezbitym dowodem Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Spis treści