Pornografia uzależnia dzieci! Nowa kampania Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Ponad 58% dzieci i młodzieży trafia na treści pornograficzne przypadkowo, co trzeciemu pokazuje je rówieśnik – przeczytaj wstrząsający raport Stowarzyszenia Twoja Sprawa na temat uzależnień od pornografii wśród dzieci.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa po raz kolejny pragnie zwiększyć świadomość społeczną w kwestii ochrony dzieci przed pornografią. Tym razem nacisk położono na nieograniczoną dostępność tego typu treści wśród najmłodszych dzieci. Zachęcamy do zapoznania się ze spotem przygotowanym na potrzeby kampanii. 

Według licznych badań naukowych, z którymi można zapoznać się na portalu oPornografii.pl, pornografia może prowadzić do uzależnienia, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Buduje – również w dzieciach – nieprawdziwy obraz ludzkiej seksualności, promuje przedmiotowe traktowanie kobiet i mężczyzn, ma negatywny wpływ na zdolność do budowania związków, a wreszcie może prowadzić do dysfunkcji seksualnych. Portal podaje, że:

- ponad 11% chłopców i 1,4% dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda pornografię codziennie, co odpowiada około 45.000 dzieci i to tylko w tej grupie wiekowej, nie licząc pozostałych roczników. Do oglądania pornografii od 11 do 30 razy w miesiącu w tym wieku przyznaje się kolejne prawie 11% chłopców i 1,5% dziewcząt*;  

- ponad 58% dzieci i młodzieży trafia na treści pornograficzne przypadkowo, co trzeciemu pokazuje je rówieśnik**;

- internetowa pornografia stanowi najbardziej ekstremalną formę seksualizacji dzieci i wciąż pozostaje dostępna bez żadnych technicznych ograniczeń czy opłat;

- 41 proc. młodych ludzi, którzy widzieli pornografię zgodziło się, że jej oglądanie może powodować mniejszy szacunek dla płci przeciwnej;

- 80% polskich studentów ma kontakt z pornografią, blisko 11 proc. spośród nich korzysta z niej codziennie, a ponad 15 proc. uważa się za uzależnionych od pornografii.

Kampania ma zachęcić dorosłych, szczególnie rodziców oraz wychowawców, do pogłębienia swojej wiedzy na temat szkodliwości pornografii, rozmowy o tym zagrożeniu z dzieckiem i do korzystania ze specjalistycznego portalu www.oPornografii.pl– który jest unikatowym miejscem w polskim Internecie, szeroko i odpowiedzialnie poruszającym kwestię uzależnienia dzieci i młodzieży od pornografii. 

Zapraszamy do udostępniania spotu kampanii (https://youtu.be/meK9VFvB51U) oraz publikowanych na portalu oPornografii.pl informacji, wywiadów i porad. Państwa wsparcie pomoże dotrzeć z tymi informacjami do możliwie dużej grupy rodziców i specjalistów. Stowarzyszenie Twoja Sprawa wierzy, że dla zmiany rzeczywistości, w której nawet kilkuletnie dzieci mogą oglądać brutalną pornografię i są zagrożone uzależnieniem, konieczna jest zmiana społecznej (naszej) świadomości.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wspomóc te działania finansowo, zachęcamy do stałych, choćby niewielkich comiesięcznych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Wszelkie dane znajdą Państwo TUTAJ.

______

* Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzone na próbie N=11.236 uczniów w wieku 14-16 lat w latach 2014-2017.
**Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie N=3943 uczniów w wieku 11-18 lat w X i XI 2017 r.