Pomóż zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin

Rozwój pasji i talentów dzieci wiąże się z ponoszenie kosztów, na które nie stać wielu rodziców: opłacenie zajęć dodatkowych, nauki języków obcych, korepetycji, treningów, zakupu instrumentów, obozów naukowych i sportowych, udział w konkursach i starty w zawodach. Stypendia św Mikołaja trafią do uzdolnionych, zaangażowanych społecznie dzieci z rodzin o niewysokich dochodach. Do dzieci, które bez naszej solidarnej pomocy nie będą mogły rozwinąć skrzydeł.

Marzymy o tym, żeby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich talentów.

W Fundacji Świętego Mikołaja mamy wielkie marzenie: żeby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową, nie może rozwijać swoich talentów. To marzenie może się ziścić jedynie dzięki hojności i otwartym sercom. Dzięki nim przyznaliśmy już ponad 2 700 Stypendiów św. Mikołaja. Otrzymują je uzdolnione dzieci z niezamożnych rodzin, które poza nauką w szkole, działają także na rzecz innych. Stypendia zmieniają życie tych dzieci i są dla nich szansą na lepszą przyszłość. Dzięki stypendiom mogą rozwinąć skrzydła i uczyć się tego, o czym marzą.

Rozwój pasji i talentów dzieci wiąże się z ponoszenie kosztów, na które nie stać wielu rodziców: opłacenie zajęć dodatkowych, nauki języków obcych, korepetycji, treningów, zakupu instrumentów, obozów naukowych i sportowych, udział w konkursach i starty w zawodach. 77% polskich rodziców uważa, że w Polsce szanse edukacyjne dzieci zależą obecnie przede wszystkim od dochodów rodziców. Stypendia trafią do uzdolnionych, zaangażowanych społecznie dzieci – a więc tych, które chcą służyć swoimi talentami innym – z rodzin o niewysokich dochodach. Do dzieci, które bez naszej solidarnej pomocy nie będą mogły rozwinąć skrzydeł.

Stypendium św. Mikołaja wynosi średnio 200 zł miesięcznie i może być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z edukacją i rozwojem talentu danego dziecka. Jesteśmy przekonani, że jest to najważniejsza inwestycja w przyszłość dzieci i przyszłość Polski. Stypendyści wybierani są na podstawie złożonych wniosków na podstawie regulaminu. Każdy z nich ma obowiązek złożenia sprawozdania z wydatkowania stypendium.

Program Stypendia św. Mikołaja prowadzimy nieprzerwanie od 2010 roku. Przez ten czas ufundowaliśmy ponad 2 700 stypendiów. W tym roku szkolnym Stypendia św. Mikołaja otrzymało 198 dzieci z całej Polski – przekazaliśmy na ten cel prawie pół miliona złotych. Dzięki środkom ze stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 152 uczniów mogło kupić potrzebny sprzęt lub strój sportowy, 77 uczniów opłaciło udział w zajęciach dodatkowych (nauce języków obcych, lekcjach gry na instrumentach, kursach i szkoleniach), a 29 dzieci pojechało na obóz wakacyjny.

Pomagamy dzieciom przez cały rok. Budujemy solidarność, współpracujemy ze szkołami i społecznościami lokalnymi. Bez Państwa pomoc w ramach stypendiów nie byłaby możliwa. Jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli wspierać kolejne dziecięce talenty. Prosimy o darowizny.

Dowiedz się, jak możesz pomóc