Podziękowania dla nowych darczyńców Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie

Zakończyła się zbiórka zorganizowana przez nas z okazji drugiej rocznicy powołania Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum. Darczyńcy przekazali łącznie 7414 złotych na dalszą działalność Instytutu. Dziękujemy za każdą darowiznę i zachęcamy do stałego wspierania instytutu poprzez stałe wpłaty na ten cel.

18 maja 2020 r. w setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie powołaliśmy do życia Instytut Kultury św. Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania św. Jana Pawła II. Roczny koszt funkcjonowania Instytutu to około 1,5 miliona złotych. Instytut Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie w całości finansowany jest ze środków prywatnych. W Honorowej Radzie Fundatorów zasiadają: Państwo Jolanta i Mirosław Gruszka, Pan Krzysztof Domarecki, Pan Wojciech Piasecki oraz Pan Tomasz Zdziebkowski. 


Do grona Darczyńców Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie podczas zbiórki w maju tego roku dołączyli: Michał Balcerzak, Lidia Cyma, Michał Haake, Dorota Heck, Jacek Koronacki, Marek Kotyński, Ewa Ligoń-Krawczyk, Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska, Jan Melon, Sławomir Sosna, Anna Szeliga, Tomasz Szocik, Emilia i Krzysztof Szyprowscy, Daniel Wardziński, Sławomir Ząbek, Marta Zielińska oraz dwoje darczyńców pragnących zachować anonimowość. Łącznie w ramach zbiórki darczyńcy przekazali na dalsze działania Instytutu 7414 złotych. Dziękujemy za każdą darowiznę.

Aby Instytut mógł istnieć i rozwijać swoje działania, potrzebuje stałego wsparcia finansowego. Szczególnie prosimy o ustawienie stałego, comiesięcznego przelewu w dowolnej kwocie na rzecz działalności Instytutu. Darowizny na ten cel można przekazywać przez cały rok niezależnie od trwającej zbiórki.

Dane do przelewu: Fundacja Świętego Mikołaja, numer konta: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001, tytuł wpłaty: darowizna na Instytut JP2 w Rzymie. Dziękujemy.

Redakcja Teologii Politycznej i zespół Fundacji Świętego Mikołaja