Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych – Krzysztof Dybciak

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się książka „Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych" autorstwa Krzysztofa Dybciaka. Antologia twórczości literackiej polskiego Papieża zawiera 58 publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych. Karol Wojtyła był artystą, który tworzył we wszystkich rodzajach literackich.

Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych
Krzysztof Dybciak
P
aństwowy Instytut Wydawniczy
ISBN 978-83-8196-010-6
Liczba stron: 816

Fragment książki:

Niedawno wstrząsnęło nami doniosłe wydarzenie, które dla Polski i nie tylko dla Polski ma wymiary historyczne. Myślę o wyborze Polaka na Stolicę Apostolską. Za spiżową bramą, na tronie Grzegorza XVI i Piusa XII siedzi teraz Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Aby uprzytomnić sobie wymiar tego zdarzenia, pomyślmy sobie, czym byłby on dla Mickiewicza, dla Słowackiego, dla Krasińskiego, dla Norwida, dla Matejki, dla Wyspiańskiego, dla Stanisława Brzozowskiego… Jakim sercem oni, ci nasi najwięksi, przyjęliby ten wyrok historii. Z osobą Jana Pawła II weszła w orbitę wszechświatowej polityki i globowych zagadnień historia i kultura polska. Karol Wojtyła zasiadł na tym tronie zbrojny w tysiącletnie doświadczenie europejskie swojego narodu i w krótkie, ale jakże intensywne doświadczenie swojego żywota. Wojtyła, który skończył dziewiętnaście lat w  momencie wybuchu II wojny światowej, doświadczył osobiście wszystkich trwóg i wszystkich zmagań swego pokolenia. O n w i e. A razem z nim zasiadła na tronie watykańskim cała kultura polska, bliżej, cała kultura krakowska, uniwersytecka kultura jagiellońska i piastowska kultura naszego najdroższego miasta. A przecież Wojtyła jest uczniem bliskich nam ludzi, jak Stanisław Pigoń, jak drogi naszemu sercu pierwszy redaktor „Twórczości” Kazimierz Wyka, jest naszym kolegą jako współpracownik miesięcznika „Znak”, gdzie umieścił szereg pięknych poezji, przybierając pseudonim Andrzej Jawień. Wnosi on na szerokie forum światowe nasze dziedzictwo, nasze formacje, nasze pojęcie o tolerancji, wolności, pokoju, nasze pojęcie o kulturze europejskiej. Wielkie to wydarzenie.

Tekst pochodzi z artykułu Jarosława Iwaszkiewicza Eleuter, który pierwotnie został opublikowany w „Twórczości” 1979, nr 1 

Zobacz spis treści