Odszedł Ojciec Maciej Zięba OP

Dziś w nocy, po miesiącach walki z chorobą nowotworową odszedł Maciej Zięba OP – dominikanin, filozof, znawca myśli Jana Pawła II i jego przyjaciel, z wykształcenia fizyk. Był założycielem i dyrektorem Instytutu Tertio Millenio w Krakowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Ojciec Maciej Zięba pozostawał aktywny niemal do ostatnich dni swojego życia. Jego głos w Kościele posiadał rzadką moc przekazu trafiającego do ludzi niezależnie od światopoglądowych podziałów. Mówił o sprawach kluczowych dla chrześcijaństwa i Europy w sposób, który łączył. Tworzył przestrzeń dla dialogu w oparciu o Prawdę Ewangelii. Nigdy nie popadając w intelektualną łatwiznę i pozostając wiernym naukowej rzetelności zaszczepionej w studenckich latach, potrafił ukazać piękno drogi opartej na Krzyżu. Jako bliski przyjaciel i duchowy spadkobierca Jana Pawła II przez całe kapłańskie życie mądrze popularyzował i rozwijał jego spuściznę i idee społecznej nauki Kościoła. 

W latach 70. Ojciec Zięba związany był z opozycją demokratyczną, pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (następnie Założycielskiego) NSZZ Solidarność we Wrocławiu, w latach 1981–1988 był współpracownikiem podziemnej Solidarności. W 1981 roku wstąpił do zakonu dominikanów, święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1987. Pełnił liczne funkcje w Kościele, w tym w latach 1998-2006 stał na czele polskiej prowincji dominikanów. Był wykładowcą, kaznodzieją i autorem wielu publikacji, między innymi: Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej EuropieNieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie czy Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja. Tuż przed śmiercią Ojca Zięby nakładem wydawnictwa „W Drodze” ukazała się książka Pontyfikat na czasy zamętu. Jan Paweł II wobec wyzwań Kościoła i świata.

Zachęcamy do przeczytania fragmentu ostatniej książki Ojca Macieja Zięby.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.
Amen.