Posłuchaj rozmowy z Dariuszem Karłowiczem o polityce historycznej na antenie Polskiego Radia

Przeszłość jest oceanem wydarzeń. To my decydujemy o ich selekcji - rozmowa z Dariuszem Krałowiczem dla Polskiego Radia.

Przeszłość jest oceanem wydarzeń. To my decydujemy o ich selekcji - rozmowa z Dariuszem Karłowiczem na antenie Polskiego Radia

 

Fragment wypowiedzi Dariusza Karłowicza na temat znaczenia polityki histroycznej:

"Tylko trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z bardzo rozmaitymi rzeczami. Jest nam bardzo potrzebna krytyczna pamięć o historii i ona jest częścią mądrej polityki historycznej. Myślę, że tak jak istnieje pewna powtarzalność szans, które przed nami stają, tak istnieje pewna powtarzalność pokus, pewnych skłonności. Mam takie wrażenie, że kultury posiadają pewną skłonność do powtarzalnych form upadku, do pewnego ryzyka. W tradycji moralnej europejskiej jest takie stałe przekonanie, które bardzo pięknie formułował Erazm z Rotterdamu mówiąc, że najgorsze są takie wady, które są ściśle związane z naszymi zaletami, z tymi walczy się najtrudniej. (...) Ja nie wyobrażam sobie polityki historycznej, która nie polega na prawdzie. W ogóle nie wierzę w możliwy konstruktywizm w tym obszarze. Mądra polityka historyczna odsłania rzeczywistą geografię wartości. To jest rzecz, która bierze się z jakiejś teoretycznej refleksji, ale też z pewnego doświadczenia".

Całość do przesłuchania na stronie Polskiego Radia