Nowy numer „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka” o wyzwaniach demokracji

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka” [nr 21 (2017)] wydawanego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego tematem przewodnim są wyzwania stojące przed demokracją.

„Z dzisiejszej perspektywy ciężko uwierzyć, ze niecałe trzydzieści lat temu „na poważnie” prognozowano powszechny tryumf demokracji i związany z tym koniec historii. Nie chodzi przy tym jedynie o współczesny rozkwit autorytarnych struktur władzy w krajach, które – jak się zdawało – weszły na drogę demokratyzacji (vide Rosja, Turcja, Chiny). Coraz poważniejsze pytania budzi również, by tak rzec, demokratyczność państw demokratycznych. Czy można twierdzić, że państwo, które tworzy hybrydy ludzko-zwierzęce rzeczywiście opiera się o godność człowieka; że państwo, które nakazuje powtarzać referendum lub wybory, bo ich wynik odbiega od oczekiwania elit rzeczywiście uznaje suwerenność ludu” – pisze prof. Michał Gierycz we wstępie do najnowszego wydania czasopisma.

W nowym numerze można znaleźć m.in. artykuły autorstwa Johna Milbanka, Chantal Delsol czy ks. Piotra Mazurkiewicza, a także recenzję autorstwa prof. Michała Gierycza książki Alaina Besançona „Współczesne problemy religijne”, wydanej przez Teologię Polityczną.

Cały numer czasopisma „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka” nr 21 (2017) dostępny jest na stronie UKSW.