Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie – unikalna wystawa malarstwa ze Śląska

Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt unikalnych dzieł malarstwa barokowego ze Śląska znalezionych w muzealnych magazynach, klasztorach i na plebaniach


Od dzisiaj  we wnętrzach Muzeum w Gliwicach będzie można oglądać niezwykła wystawę, na którą składa się kilkadziesiąt unikalnych dzieł malarstwa barokowego ze Śląska znalezionych w muzealnych magazynach, na plebaniach, czy klasztorach. Kuratorami wystawy są profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Andrzej Kozieł i Anna Kwiecień, historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach

Na gliwickiej wystawie można zobaczyć najbardziej spektakularne z odkryć, jakich dokonano w trakcie trwającego pomiędzy 2012 a 2016 rokiem projektu badawczego „Malarstwo barokowe na Śląsku”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Rezultaty badań, prowadzonych przez polsko-czeski zespół historyków sztuki, przeszły najśmielsze oczekiwania. Wśród prezentowanych trzydziestu dzieł, można zobaczyć nieznane wcześniej obrazy autorstwa wybitnych artystów: Karla Škréty Starszego, Karla Dankwarta, Johanna Claessensa, Johanna Heinricha Kynasta. A także twórców dotąd nieznanych, a dziś zaliczanych w poczet śląskich mistrzów pędzla: Johanna Conrada Pöhla, Ignazego Depée czy Johanna Georga Ernsta. Prawdziwą ozdobą ekspozycji jest odnaleziony w klasztorze Urszulanek we Wrocławiu obraz Michaela Willmanna, zwanego śląskim Rembrandtem, wirtuozersko malowane przedstawienie św. Augustyna.

Zdaniem kuratorów wystawy znaczenie odkrytych dzieł jest tak duże, że o malarstwie barokowym na Śląsku nie sposób już myśleć inaczej, niż jak o fenomenie na skalę europejską i jednym z najcenniejszych elementów naszego kulturowego dziedzictwa. – Oglądając zgromadzone obrazy aż trudno uwierzyć, że są to dzieła wykonane na prowincji monarchii habsburskiej, jaką w tamtym czasie był Śląsk. Można bowiem odnieść wrażenie, że to malarskie prace, które powstały raczej w którymś z centrów artystycznych ówczesnej Europy. Sprawia to ich zadziwiająco wysoki poziom artystyczny, świadczący o wybitnych malarskich umiejętnościach twórców – mówi profesor Andrzej Kozieł.

Zwiedzając ekspozycję warto pamiętać, że spora część z prezentowanych dzieł to prace nieznanych wcześniej mistrzów, którzy dzięki wysiłkom badaczy zostali wydobyci z wiekowego zapomnienia. Ignaz Depée, Johann Georg Ernst, czy Johann Conrad Pöhl, jeszcze kilka lat temu byli kompletnie zapomnianymi twórcami, których dzisiaj uznajemy za jednych z najlepszych i najciekawszych malarzy, jacy działali na Śląsku w tamtej epoce. Dodajmy, że płótna prezentowane  na wystawie świadczą też o tym, że malarstwo na Śląsku nie miało wyłącznie charakteru religijnego. Nie ograniczało się też do przedstawień portretowych – jak zwykle się sądzi – lecz także sięgało do tematyki mitologicznej i rodzajowej, martwych natur i pejzaży.

Podstawowe informacje o wystawie:

Tytuł wystawy: „Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte.”

Czas trwania: od 12 maja do 1 października 2017 r.

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Patronat honorowy: Ksiądz Biskup Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

Miejsce: Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice