Nasz program stypendialny ma już 10 lat! Przez ten czas przekazaliśmy ponad 4 miliony złotych na stypendia

Świętujemy 10-lecie uruchomienia programu Stypendia św. Mikołaja. Przez ten czas przekazaliśmy już ponad 4 000 000 złotych na stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. We wrześniu kolejne stypendia trafią do dzieci z całej Polski.

Nasz program stypendialny został inaugurowany dziesięć lat temu, 29 sierpnia 2010 r. na Placu Zamkowym w Warszawie. Zbudowaliśmy wtedy replikę bramy Stoczni Gdańskiej, by w trzydziestą rocznicę Porozumień Sierpniowych przypomnieć o tym, że idea solidarności jest fundamentem, na którym warto budować i trwale zmieniać rzeczywistość wokół nas.

Ten program zrodził się z marzenia o tym, żeby w Polsce nie było dzieci, którym brak pieniędzy utrudnia rozwijanie talentów. – Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja

Od momentu uruchomienia programu przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli staramy się zrealizować to marzenie i nieprzerwanie, każdego roku przyznajemy nowe stypendia.

Kto może zostać stypendystą Świętego Mikołaja?

Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program mający na celu wsparcie zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Stypendystami programu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chodzą do szkoły biorącej udział w programie.

Jak i komu pomaga program Stypendia św. Mikołaja?

Stypendium św. Mikołaja to całoroczna pomoc na rozwój talentów, pasji i zainteresowań zdolnych i zaangażowanych dzieci z rodzin o niskich dochodach. Stypendium uczniowie przeznaczają między innymi na zakup książek, sprzętu sportowego, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, opłacenie zajęć dodatkowych i kursów językowych, wpisowe w konkursach czy zakup instrumentów muzycznych. W ostatnim roku szkolnym nasi podopieczni dzięki stypendium kupili także komputery i opłacili Internet, aby móc uczyć się zdalnie.

W każdym zakątku Polski, w każdej społeczności i każdej szkole są aktywni, zdolni uczniowie, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów. Są to dzieci z ogromnym potencjałem, które w przyszłości mogą stać się na przykład liderami w swoich społecznościach lokalnych. Z myślą o nich realizujemy od 10 lat program Stypendia św. Mikołaja. – Antonina Grządkowska koordynatorka programu Stypendia Św. Mikołaja

Do programu Stypendia św. Mikołaja może przystąpić każda szkoła, której los dzieci nie jest obojętny. Oferujemy subkonto stypendialne dla każdej szkoły, potrzebne materiały szkoleniowe, pełną dokumentację i zaplecze administracyjne, przekazujemy pieniądze na stypendia w formie dopłat do zebranych środków przez społeczność szkolną, a za swoją pomoc nigdy nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. To szkoły wybierają spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów i włączają się w gromadzenie środków na stypendia w swoich lokalnych społecznościach.

Naszą misją jest pomagać mądrze, tak jak nasz patron - biskup św. Mikołaj. Chcemy przekazywać ideę solidarności i pomagania sobie nawzajem. Nasz program stypendialny powołaliśmy już 10 lat temu w oparciu o te wartości. – Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja

Według 44% respondentów badania „Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży” zrealizowanego przez naszą fundację, edukacja jest najważniejszym czynnikiem określającym przyszłość dzieci. Aż 43% respondentów uważa, że dzieci w Polsce nie mają równych szans edukacyjno-rozwojowych, z czego ponad 35% to respondenci z dwojgiem lub większą liczbą dzieci. Według 80% zapytanych Polaków brak pieniędzy jest jedną z głównych barier w rozwoju talentów dzieci. Stypendium jest więc szansą na lepszą przyszłość dzieci z niezamożnych rodzin.

Ponad 417 tysięcy dzieci w Polsce zagrożonych jest skrajnym ubóstwem. Wiele z nich ma niezwykłe talenty – jeśli damy im szansę, to być może w przyszłości zostaną lekarzami, naukowcami, pisarzami czy wybitnymi sportowcami. Jak wynika z naszego raportu średnio 309 złotych miesięcznie rodzice wydają na dodatkowe zajęcia edukacyjne jednego dziecka. Na poniesienie takich wydatków nadal nie stać wszystkich. Niezamożnym rodzicom na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych jednego dziecka brakuje średnio 242 złotych miesięcznie – dlatego średnio Stypendium św. Mikołaja wynosi 200 złotych miesięcznie i można je przeznaczyć jedynie na rozwój i edukację dziecka.

Nasza fundacja już od 10 lat prowadzi program stypendialny udzielając w ten sposób pomocy dzieciom z niezamożnych rodzin. W tym czasie współpracując z 308 szkołami z całej Polski przyznaliśmy już 2584 stypendia i przekazaliśmy na wsparcie zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin ponad 4 000 000 złotych.

Podaruj stypendium!