Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Dzisiaj, w sobotę, 8 września w Ogrodzie Saskim między godziną 11 a 23 odbędzie się uroczysta warszawska odsłona kolejnej edycji Narodowego Czytania. W roku odzyskania niepodległości będziemy czytać „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz 44 teksty „Antologii Niepodległości”.

Od 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej organizowane jest Narodowe Czytanie największych arcydzieł polskiej literatury. Pierwszym wyborem był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, w kolejnym roku działa Aleksandra Fredry. W następnych edycjach czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku Polacy wybrali dzieło Stefana Żeromskiego, a dodatkowo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Para Prezydencka zaprezentowała 44 teksty istotne dla historii i kultury Polski w zbiorze „Antologii Niepodległości”.

Stefan Żeromski (ur. 1864 - zm. 1925) był polskim dramaturgiem, prozaikiem i dramaturgiem. Pochodził ze zubożałej szlachty świętokrzyskiej herbu Jelita. W swoich dziełach poruszał problematykę społeczną, w szczególności ubóstwo klasy robotniczej oraz chłopstwa. Z tego powodu był nazywany „sumieniem polskiej literatury”. Do jego najbardziej znanych utworów poza „Przedwiośniem” należą „Syzyfowe Prace”, „Popioły” oraz „Ludzie bezdomni”.

Żeromski angażował się w życie społeczne uczestnicząc w tajnych kołach młodzieżowych, inicjując powstanie Polskiej Akademii Literatury. Był współtwórcą oraz pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz założył polski oddział Pen Clubu.

Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki: „Przedwiośnie” zadaje ważne pytania o kształt Polski

Prof. Maria Jolanta Olszewska: Żeromski zawsze na pierwszym miejscu stawiał moralność myślenia