Ostatnie dni zbiórki w ramach akcji NA DOBRY POCZĄTEK. Fundacja Świętego Mikołaja wspiera uczniów

Jeszcze tylko 1 dzień Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi akcję NA DOBRY POCZĄTEK. W ramach akcji gromadzimy pieniądze na stypendia dla uczniów, którym brakuje środków finansowych na rozwijanie swoich pasji i talentów. Społeczności szkolne dokładają wiele starań aby zgromadzić potrzebne fundusze i otoczyć opieką potrzebujących uczniów. Fundacja przekaże 500 zł za każde 500 zł zebrane przez społeczności szkolne na szkolnych subkontach stypendialnych do 19 września. W ten sposób wspieramy szkoły, w których żywa jest idea solidarności i odpowiedzialności za potrzebujących. Pomóż nam pomagać!

Początek roku szkolnego dla każdego rodzica wiąże się z wysokimi wydatkami związanymi z edukacją dzieci. Mam na myśli nie tylko tradycyjną wyprawkę i zakup podręczników, ale szereg trudnych decyzji, które muszą podjąć rodzice. A więc, to które dzieci rozpoczną dodatkowy basen, które kurs angielskiego, komu potrzebne będą korepetycje z matematyki, komu można kupić buty sportowe na treningi piłkarskie, a komu zestaw farb i jakich.

Pomimo aktywnej polityki społecznej prowadzonej przez państwo wciąż 9,7% rodzin z dwójką niepełnoletnich dzieci zagrożonych jest skrajnym ubóstwem (GUS 2018). Wydatki związane z edukacją dzieci, w tym zajęcia dodatkowe, czy potrzebne korepetycje to te, z których w trudnej sytuacji finansowej rodziny rezygnuje się w pierwszej kolejności. W zeszłym roku średnio, miesięcznie rodzice przeznaczyli na zajęcia dodatkowe jednego dziecka 309 zł (CBOS 2018). Jednak nie wszystkich rodziców stać na to aby wygospodarować taką stałą kwotę na jedno ze swoich dzieci. Z zajęć dodatkowych w zeszłym roku w najbiedniejszych gospodarstwach (do 649 zł dochodu na osobę) korzystało 29% dzieci, a wśród najbogatszych (powyżej 2000 zł) – aż 90%. Okazuje się, że równy dostęp do edukacji i rozwoju jest fikcją. Rodzice, których na to stać zapisują swoje dzieci na kursy językowe, treningi sportowe i kupują potrzebny sprzęt i materiały. Dzieci rodziców, których na to nie stać już na początku roku szkolnego otrzymają więc duże mniejsze szanse na dalszy rozwój.   

Marzeniem Fundacji Świętego Mikołaja jest żeby w Polsce nie było żadnego dziecka, które z powodu sytuacji finansowej, nie mogło rozwijać swoich talentów i realizować pasji. Dlatego już od 9 lat prowadzimy program Stypendia św. Mikołaja. Wrzesień to najlepszy moment żeby wspólnie zebrać potrzebne środki finansowe na stypendia dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin.

Na dobry początek – To nie takie trudne

Stypendium może zmienić życie dziecka i dać mu szansę na rozwój. Program Stypendia św. Mikołaja jednak ma na celu nie tylko wsparcie potrzebujących dzieci przez stypendia, chcemy też budować trwałą kulturę solidarności w społecznościach szkolnych i wspierać szkoły w działaniach na rzecz stypendystów. Do programu może przystąpić każda szkoła działająca na terenie Polski.

Zapraszamy wszystkie szkoły do aktywnego działania, ogłoszenia zbiórki na stypendia na szkolnym apelu rozpoczynającym rok szkolny i zebraniach z rodzicami, wystawienia puszki w sekretariacie, zmobilizowania uczniów do organizacji kiermaszu używanych książek na cele stypendialne, zaproszenia do wsparcia absolwentów i przedstawicieli lokalnych firm. Przypominamy, że za każde zebrane 500 zł przez szkołę Fundacja dopłaci drugie 500 zł i wspólnie uda się pomóc tym, którym potrzebna jest nasza pomoc.  

Szkoły, które przystąpią do programu Stypendia św. Mikołaja prócz dopłat do stypendiów otrzymają dedykowane subkonto, wszystkie potrzebne materiały promocyjne, pełne zaplecze administracyjne, wsparcie i dostęp do szkoleń. Za swoje działania Fundacja nie pobiera od szkół żadnych opłat i prowizji.

Zapraszamy do kontaktu – stypendia@mikolaj.org.pl

Chcesz wesprzeć naszych stypendystów? Pomóż i przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, numer konta 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna na program Stypendia Św. Mikołaja.

Jeżeli chcesz wesprzeć subkonto stypendialne konkretnej szkoły zapraszamy na nasz portal stypendialny: https://stypendia.mikolaj.org.pl/ gdzie można znaleźć numery subkont bankowych wszystkich szkół, które przystąpiły do programu Stypendia św. Mikołaja.