Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II – Fernard Braudel

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazało się poprawione i uzupełnione wydanie monumentalnego dzieła Fernarda Braudela traktującego o świecie śródziemnomorskim w czasach Filipa II. Praca jest częścią słynnej serii Państwowego Instytutu Wydawniczego „Rodowody Cywilizacji”.

Tytuł: „Morze Śródziemnie i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II” (tom I i II)
Autor: Fernard Braudel
Tłumacze: Tadeusz Mrówczyński, Stefan Meller, Maria Ochab, Marcin Król, Maria Kwiecińska
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-8196-130-1
Oprawa: twarda
Liczba stron: 730 i 750

„Namiętnie pokochałem Morze Śródziemne, niewątpliwie dlatego, że przybyłem z Północy, jak tylu innych i po tylu innych" – tymi słowami Fernard Braudel zaczyna swoją pracę, uznawaną przez wielu za największe dzieło historiografii światowej naszych czasów. Wpływ tej najbardziej znanej i konsekwentnie zrealizowanej koncepcji badawczej nurtu historii globalnej jest nie do przecenienia. Jest ona wyjątkowa zarówno za sprawą ujęcia, warsztatu, jak i okoliczności powstania. Łącząc płaszczyznę czasu geograficznego, czasu społecznego i czasu  jednostkowego, Fernand Braudel dowiódł, że historia-opowieść nie jest jedyną metodą w ścisłym sensie obiektywną, a pożytki płynące z lektury jego ambitnego dzieła są nieprzemijające.

image3

O Autorze:
Fernard Braudel – (1902-1985) historyk, przedstawiciel francuskiej szkoły „Annales”. Jest autorem wielu prac z zakresu historii nowożytnej. W swoich badaniach dążył do stworzenia „historii totalnej”, będącej alternatywą dla tradycyjnej historiografii.

„Rodowody Cywilizacji”, tzw. seria ceramowska jest serią wydawaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy nieprzerwanie od 1958 roku. W jej ramach publikowane są prace o tematyce historycznej, archeologicznej oraz dziejów kultury, często o charakterze syntez. Seria powszechnie nazywana jest „ceramowską” od pierwszego wydanego w niej tytułu – popularyzującej archeologię książki C.W. Cerama „Bogowie, groby i uczeni”.

 Spis treści

 Przeczytaj fragment książki