Modlitwa Mistyczna – Św. Symeon Nowy Teolog

Nakładem „Wydawnictwa m” ukazała się książka „Modlitwa Mistyczna” Św. Symeona Nowego Teologa. Jest on uznawany za pierwszego mistyka chrześcijańskiego Wschodu, który w sposób swobodny pisał o swych przeżyciach duchowych.

Od wydawcy:

Z pism wyłania się niesłychanie bogata osobowość Symeona. Z jednej strony jest przepełniony skruchą, a z drugiej – bezbrzeżną wdzięcznością wobec Boga. Zanurzony w Chrystusie, ale i oddany braciom. Chrystus we wszystkich swych tajemnicach jest w samym sercu myśli Symeona, tak jak i jego życia. Nie zatrzymuje się tylko przy człowieczeństwie Chrystusa, kontempluje także światło Jego boskości. Według niego ochrzczony jest wzywany do rozwoju, do uświadamiana sobie światła, które otrzymał po to, żeby nim żyć – nie słowami, nie pozornie, nie tylko w myślach, lecz realnie i przez doświadczenie.

Tytuł: „Modlitwa Mistyczna”
Autor: Św. Symeon Nowy Teolog
Wydawca: Wydawnictwo m 
ISBN: 978-83-8043-812-5 
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 128
Okładka: miękka 

 

Symeon Nowy Teolog (949 –1022) był mistykiem, poetą i teologiem bizantyńskim. Jest uznawany za pierwszego mistyka chrześcijańskiego Wschodu, który w sposób swobodny pisał o swych przeżyciach duchowych. Niektóre z jego pism zostały włączone do Filokalii, zbioru wczesnych autorów na temat modlitwy serca rozpowszechnianej przez ruch hezychastów.

Książka dostępna jest na stronie wydawcy