Mateusz Matyszkowicz nowym prezesem TVP

5 września na stanowisko prezesa TVP został powołany Mateusz Matyszkowicz, członek jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego, były redaktor „Frondy Lux” i „Teologii Politycznej”. W imieniu redakcji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mateusz Matyszkowicz ukończył studia z zakresu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował także teologię. Pełnił funkcję redaktora i sekretarza redakcji „Teologii Politycznej” i redaktora naczelnego kwartalnika „Fronda Lux”. W latach 2013–2016 był prowadzącym magazyn literacki „Literatura na trzeźwo” w Telewizji Republika.

W styczniu 2016 został dyrektorem TVP Kultura, gdzie prowadzi program „Chuligan literacki”. W listopadzie 2016 został prowadzącym audycji „Chuligan literacki” w Programie III Polskiego Radia. W czerwcu 2017 objął stanowisko dyrektora TVP1, trzy miesiące później rezygnując z kierowania stacją TVP Kultura. Funkcję dyrektora TVP1 sprawował do 1 marca 2018. 1 marca 2018 został wicedyrektorem ds. repertuaru Biura Programowego TVP. 25 kwietnia 2019 został członkiem zarządu TVP.

W listopadzie 2017 został członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W lutym 2018 objął przewodnictwo nad zespołem ds. dobrego imienia i historii Polski przy TVP.

Autor książki Śmierć rycerza na uniwersytecie, wydanej przez Teologię Polityczną ramach serii Życie Codzienne Idei (Warszawa 2010). Napisał wstęp do polskiego wydania książki pt. Arystoteles autorstwa Erica Voegelina (Warszawa 2011). Przetłumaczył i opatrzył komentarzem dzieło Tomasza z Akwinu pt. O królowaniu (Kraków 2006).

Zdjęcie: Tomasz Gzell / PAP.