Marta Kwaśnicka ze Skrzydłami Dedala

Autorkę nagrodzono „za podjęcie niemodnego tematu świętości i odpowiedzialności politycznej w średniowieczu, i przedstawienie go w takiej formie, że staje się on nie tylko pasjonujący, ale i aktualny"


Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, przyznawana przez Bibliotekę Narodową, trafi w tym roku do Marty Kwaśnickiej za książkę „Jadwiga” wydaną w Bibliotece Teologii Politycznej. Gratulujemy!

Nagroda Skrzydła Dedala przyznawana jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Tegorocznych laureatów wybrało Jury w składzie:  Włodzimierz Bolecki (przewodniczący), Tomasz Bocheński, Tomasz Burek, Antoni Libera, O. Janusz Pyda OP

Wskazując na Martę Kwaśnicką, jury napisało, że autorka nagrodzona została „za podjęcie niemodnego tematu świętości i odpowiedzialności politycznej w średniowieczu, i przedstawienie go w takiej formie, że staje się on nie tylko pasjonujący, ale i aktualny”.

Wraz Martą Kwaśnicką ex aequo nagrodzona została również Renata Lis za książkę „W lodach Prowansji Bunin na wygnaniu” (Wydawnictwo Sic! 2015). W uzasadnieniu napisano, że laureatka nagrodzona została „za rewelacyjną opowieść biograficzną o życiu Iwana Bunina – pisarza, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień – idealnie łączącą kompetencje filologiczne z subtelnym darem empatii i domyślnego serca”.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, ustanowiona została przez Bibliotekę Narodową. Nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową. Jury w swych pracach bierze pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa. W roku ubiegłym nagrodę otrzymał Przemysław Dakowicz.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Program 2 Polskiego Radia