Marek A. Cichocki: Suwerenność, podmiotowość a granice integracji

Jedność polityczna jest przede wszystkim wielkim tematem rozważań filozofii politycznej


Przeczytaj fragment książki Problem jedności politycznej w Europie Marka A. Cichockiego o suwerenności, podmiotowości w obliczu integracji

Czytaj rozdział pt. Podmiotowość i granice integracji

 

O książce:

Jedność polityczna jest przede wszystkim wielkim tematem rozważań filozofii politycznej. Jednak w niniejszej książce chodzi o opisanie różnych aspektów zjawiska widocznego w całej europejskiej historii.

 

Problem politycznej jedności w Europie

Marek A. Cichocki

wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ilość stron: 178

Książkę można nabyć u Wydawcy

oraz na poczytaj.pl