Marek A. Cichocki laureatem Nagrody im. Józefa Mackiewicza!

Wspaniała wiadomość! Jury Nagrody im. Józefa Mackiewicza zadecydowało, że tegorocznym laureatem został Marek A. Cichocki za wydaną przez Teologię Polityczną książkę „Północ i Południe”. Autor odebrał wyróżnienie podczas uroczystej gali w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

– Wydany w roku 2018 zbiór Północ i Południe jest świetnym ukoronowaniem dotychczasowej aktywności pisarskiej Marka Cichockiego. Nasz Laureat ma już przecież spory i znakomity dorobek, na który składają się chociażby takie książki jak Ciągłość i zmiana albo Porwanie Europy, które chwalono za wychodzenie poza „poziom stereotypów i łatwej retoryki”, unikanie „rozpowszechnionego w Polsce myślenia życzeniowego” i przywracanie „właściwych proporcji w rozważaniach nad europejską myślą konserwatywną” – mówił w swojej laudacji prof. Urbanowski .

Przeczytaj całą laudację prof. Urbanowskiego

– To jest przede wszystkim książka o przyszłości, nie zaś o przeszłości. Pytanie o źródła polskiej tożsamości jest ważne dlatego, że w świecie współczesnym jesteśmy tylko tym, co jesteśmy w stanie sami z tych źródeł odczytać. My, Polacy, jesteśmy być może w samym centrum współczesnej bitwy o kulturę europejską, dlatego jestem wdzięczny za tę decyzję jury, ponieważ rozumiem ją właśnie jako uznanie wagi tego problemu – powiedział podczas gali autor nagrodzonej książki. Nazywając swoją książkę „manifestem środowiska Teologii Politycznej” dodał, że nagroda jest dowodem uznania dla wkładu, jaki środowisko to wniosło do polskiej kultury i polityki. 

Książka Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii to zbiór esejów, które łączy pytanie o ideowe korzenie polskiej wspólnoty, jej sens i miejsce w Europie. Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas.

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza przyznawana jest od 2002 roku. W przeszłości otrzymywały ją książki naukowe, publicystyczne, a także beletrystyka. W 2012 roku otrzymał ją tom Nieodzowność konserwatyzmu Tomasza Merty, wydany przez Teologię Polityczną. Ubiegłorocznym laureatem został Wiesław Helak za powieść Nad Zbruczem.

Kup nagrodzoną książkę Marka A. Cichockiego w naszej księgarni!

Fot. Jacek Łagowski