Marek A. Cichocki i Jerzy Sosnowski: Antyczne źródła Europy w dzisiejszej kulturze

[video id=iC3jt4GTtHo]