Literatura i polityczność – Andrzej Waśko

Staraniem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej ukazała się książka prof. Andrzeja Waśki „Literatura i polityczność”. To studium łączące perspektywy badawcze literaturoznawstwa z historią idei politycznych, ukazujące różne przejawy polityczności literatury polskiej na przestrzeni ostatnich 250 lat, od czasów konfederacji barskiej do dziś.

Tytuł: „Literatura i polityczność”
Autor: Andrzej Waśko
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
ISBN: ISBN 978-83-66112-29-2
Oprawa: miękka
Liczba stron: 488

Przeprowadzone w książce studia zawierają wszechstronną analizę twórczości i znaczenia, którzy w burzliwych czasach kształtowali polską kulturę i zarazem wpływali na myślenie polityczne Polaków. Prof. Waśko przyjrzał się twórczości między innymi: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Zbigniewa Herberta.

Ich spuścizna wciąż ma duże znaczenie, choć jej obraz jest często zdominowany przez stereotypy i nadmierne uproszczenia. W książce są też zaprezentowane zjawiska polityczne i literackie – jak literatura barska czy oświeceniowa bajka polityczna – słabo teraz znane poza gronem ich badaczy, a będące ważnymi przykładami tego, jak w skomplikowanych polskich realiach literatura i polityka splatały się ze sobą w różnie oceniany, ale frapujący i nierozerwalny związek.

O Autorze:
Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel i obecnie redaktor naczelny Dwumiesięcznika „Arcana”. W 2007 r. był wiceministrem edukacji narodowej. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863 (1995, 2001), Demokracja bez korzeni (2009), Poza systemem (2012), Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764–1848) (2015). Mieszka w Krakowie.

Spis treści

Przeczytaj fragment książki 

Książka dostępna na stronie Ośrodka Myśli Politycznej