List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Scott W. Hahn

W serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” Wydawnictwa W drodze ukazała się nowa, szósta pozycja, poświęcona Listowi do Rzymian. Jak czytamy: „List do Rzymian to perła w koronie pism Pawła. To jedno z najbogatszych i najpełniejszych objaśnień Ewangelii, jakie kiedykolwiek przelano na papier”.

Tytuł: List do Rzymian
Autor: Scott W. Hahn
Tłumacz: Aleksander Gomola
Seria: Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Wydawca: Wydawnictwo W drodze
ISBN: 978-83-7906-413-7
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 432

Od Wydawcy:
Mimo, że List św. Pawła do Rzymian jest dość krótki jak na standardy arcydzieł literackich, to wpłynął on istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, w którym ujawniają się w pełni wybitne zdolności Świętego Pawła jako pasterza, ewangelizatora i teologa.

List do Rzymian charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Jego struktura jest prosta i czytelna. Czytelnik znajdzie w nim objaśnienie wiary chrześcijańskiej i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego. Wiara i życie, katecheza i sposób postępowania stanowią zatem dwie główne części Listu do Rzymian.

O Autorze:
Scott W. Hahn – urodzony 28 października 1957 roku w Bethel Park, Pensylwania – dr teologii, apologeta. Były pastor, który pod wpływem lektury dzieł ojców Kościoła oraz Pisma Świętego porzucił prezbiterianizm i w Wielkanoc 1986 roku wstąpił do Kościoła katolickiego. Wykładowca na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville.
Autor wielu książek, do najbardziej znanych należą W domu najlepiej – nasza droga do Kościoła katolickiego (Rome sweet home) oraz Uczta Baranka: Msza św. jako niebo na ziemi. Popularyzator wiary, założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej im. św. Pawła (stpaulcenter.com). Jego badania koncentrują się głównie wokół teologii przymierza.

O serii:
Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.
O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Znane są już także daty ukazania się następnych tomów. Komentarz do I Listu do Koryntian ukaże się 27 sierpnia, zaś Komentarz do II Listu do Koryntian 26 listopada 2021 roku.

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze

Przeczytaj informację o komentarzu do Dziejów Apostolskich

Przeczytaj informację o komentarzu do Ewangelii Św. Jana

Przeczytaj informację o komentarzu do Ewangelii św. Łukasza

Zobacz informację na temat komentarza do Ewangelii św. Marka i św. Mateusza