List do patriotów

Antysemityzm i rasizm są sprzeniewierzeniem się nauczaniu Kościoła, który współtworzy oblicze moralne narodu polskiego od blisko 1050 lat, zaprzeczeniem tradycjom polskiej tolerancji oraz tradycji ruchu solidarnościowegoAntysemityzm i rasizm są sprzeniewierzeniem się nauczaniu Kościoła, który współtworzy oblicze moralne narodu polskiego od blisko 1050 lat, zaprzeczeniem tradycjom polskiej tolerancji oraz tradycji ruchu solidarnościowego

 

18 listopada we Wrocławiu, podczas antyimigracyjnej manifestacji, na oczach zgromadzonego tłum spalona została kukła przedstawiająca Żyda. Palenie wizerunku człowieka musi być rozumiane jako symboliczny akt agresji wobec bliźniego, przez co jest radykalnym zerwaniem zarówno z konstytucyjna zasadą ochrony godności człowieka, jak i chrześcijańskim etosem naszego narodu.

Palenie kukły ludzkiej przebranej za Żyda, musi się kojarzyć z rasistowskimi zbrodniami niemieckimi dokonanymi na Żydach na okupowanym terytorium Polski w okresie II wojny światowej.

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że zachowania antysemickie trzeba całkowicie wyrugować z polskiego życia społecznego. Jak uczył św. Jan Paweł II „Antysemityzm, jak również wszelkie inne formy rasizmu, są ‘grzechem Przeciwko Bogu i ludzkości’ i jako takie muszą być odrzucone i potępione”.

Antysemityzm i rasizm są sprzeniewierzeniem się nauczaniu Kościoła, który współtworzy oblicze moralne narodu polskiego od blisko 1050 lat, zaprzeczeniem tradycjom polskiej tolerancji oraz tradycji ruchu solidarnościowego.

Ten, kto pali kukły albo niszczy mury antysemickimi napisami, nie może być uważany za patriotę.

Warszawa, 25 listopada 2015

Dr hab. Dariusz Gawin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Dr Dariusz Karłowicz, Teologia Polityczna

Dr Jacek Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej

Robert Kostro, Muzeum Historii Polski

Dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Miłowit Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej

Dr Paweł Milcarek, Christianitas

Dr hab. Filip Musiał, Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, IH Uniwersytetu Jagiellońskiego, IH PAN

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Arkady Rzegocki, profesor UJ

Piotr Semka, publicysta „Do Rzeczy”

Dr hab. Zbigniew Stawrowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera

Tomasz Terlikowski, publicysta, Telewizja Republika

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN Warszawa

Piotr Zaremba, publicysta, redaktor „W Sieci”

Prof. dr hab. Jan Żaryn, Senator RP

Andrzej Horubała, publicysta, redaktor „Do Rzeczy”