List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Albert Vanhoye SJ, Peter S. Williamson

Kolejnym, dziewiątym już tomem serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” jest „List do Galatów”. Nakładem Wydawnictwa W Drodze ukazały się już komentarze do: Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listu do Rzymian oraz Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian.

Tytuł: List do Galatów
Autor: Albert Vanhoye SJ, Peter S. Williamson
Tłumacz: Aleksander Gomola
Seria: Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Wydawca: Wydawnictwo W drodze 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 288

– List Pawła do Galatów budzi od dawna zainteresowanie czytelników, ponieważ rzuca wiele światła na wczesną historię Kościoła, doktrynę chrześcijańską i na uderzającą osobowość jego autora. Podtrzymuje równocześnie to zainteresowanie, gdyż przedstawiane w nim z pasją nauczanie jest zawsze istotne dla wiary i życia chrześcijan. (…) Podejmuje kluczowy i zasadniczy element teologii Pawła – usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusie. To nauczanie, ze względu na jego podstawowy charakter, zasługuje na to, by regularnie do niego wracać, o czym często zapominamy. (…) Ponieważ jednak łatwo ulegamy skłonności, by nadzieję zbawienia pokładać w dobrych uczynkach oraz intencjach, zastępując tym samym wiarę w Chrystusa ludzkimi czynami, dlatego trzeba zawsze przypominać podkreślanie przez Pawła z całą mocą usprawiedliwienia przez wiarę – czytamy w IX tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów, by poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.

Poza informacjami historycznymi oraz istotną nauką chrześcijańską św. Paweł uwzględnia w Liście do Galatów także wątki psychologiczne związane ze swoją osobowością. Wybitny francuski teolog August Sabatier wyraził to tak: „Na tych stronicach lśnią blaskiem wszystkie moce duszy Pawła. (...) Nie ma niczego w starożytnej ani współczesnej literaturze, z czym można by porównać ten list. (...) Szerokie i jasne perspektywy, głęboka logika, kąśliwa ironia – wszystko to, co najbardziej przekonujące w argumentacji, najgwałtowniejsze w oburzeniu, najżarliwsze i najczulsze w emocji – wszystko to łączy się tutaj i płynie jednym strumieniem, tworząc dzieło o nieodpartej mocy”.

Patronat nad książką objęli: „Gość Niedzielny”, tygodnik „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, opoka.org.pl, wiara.pl, Radio Doxa, Radio Nadzieja, Radio Emaus, Siódma9.

O autorach:

Kard. Albert Vanhoye SJ (1923–2021) – francuski jezuita, doktor teologii. Od roku 1969 wykładowca, a potem także dziekan Wydziału Biblijnego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie prowadził intensywną działalność dydaktyczną, zajmując się egzegezą Nowego Testamentu i prowadząc kursy egzegezy Listów Pawłowych. Sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej (1990–2001), od roku 2006 kardynał. Autor wielu książek.

Peter S. Williamson – dołączył Kościoła katolickiego w 1972 roku. Zaangażowany w ewangelizację i posługę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Kieruje katedrą Pisma Świętego w Sacred Heart Major Seminary w Detroit, Michigan. Autor kilku książek, redaktor i współredaktor wielu opracowań, między innymi serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

O serii:

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Fragment książki

Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego na stronie: kkps.wdrodze.pl.