Laudacja na cześć Dariusza Karłowicza, laureata nagrody „Wstańcie, chodźmy!”

Publikujemy treść laudacji ks. prof. Jerzego Grzybowskiego z tygodnika „Idziemy” wygłoszonej na cześć Dariusza Karłowicza po wręczeniu laureatowi nagrody „Wstańcie, chodźmy!”. Uroczystość miała miejsce 13 września w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze, w obecności biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.

Dariusz Karłowicz laureatem nagrody „Wstańcie, chodźmy!”

Pełna treść laudacji:

Dariusz Karłowicz – laureat nagrody Wstańcie, chodźmy! –urodził się w roku 1964. Jest doktorem filozofii, nauczycielem akademickim, publicystą, wydawcą, ale przede wszystkim współzałożycielem środowiska Teologii Politycznej i redaktorem rocznika Teologia Polityczna, prezesem Fundacji św. Mikołaja, redaktorem programu Trzeci Punkt Widzenia, współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego, pomysłodawcą wielu dzieł i kampanii społecznych (Orszak Trzech Króli, Dzień Papieski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Mama w pracy, Pomóż dzieciom na Litwie, Zobacz niewidome dzieci, Bohaterowie naszej wolności, Pomoc dla rodzinnych domów dziecka – wymieniam tylko niektóre). Ostatnio pomysłodawca i twórca Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum – Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza w Rzymie.

Karłowicz w swoich pomysłach i inicjatywach – od religijnych i charytatywnych do naukowych i wspólnotowych – wciąż szuka polityczności takiej jak rozumieli ją i opisali Solon, Sofokles, Eurypides czy Arystoteles

Choć od lat związany jest z Warszawą – absolwent Akademii Teologii Katolickiej, Instytutu Socjologii i Filozofii PAN, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego – nie jest tylko częścią życia tego miasta. Dariusz Karłowicz jest przede wszystkim mieszkańcem greckiego polis – miasta-państwa – owej wspólnoty wolnych ludzi jaką ponad dwa i pół tysiąca lat temu stworzyli Grecy w Attyce. Nie chodzi jednak o to, że żyje historyczną utopią starożytnych Aten czy Teb. Karłowicz, przez spotkania z ważnymi i wybitnymi ludźmi, których Bóg postawił na jego drodze, jak również przez lektury starożytnych tekstów, zrozumiał, że podstawą prawdziwie wspólnotowych więzi jest to, co dawni Helleni nazwali politeusthai. To greckie słowo oznaczało zarówno „brać udział w życiu publicznym”, jak i po prostu „żyć w polis”. Określało przynależność do zgromadzenia i bycie obywatelem, a przez to pełnię człowieczeństwa – bycie osobą wolną, aktywną publicznie, posiadającą możliwość społecznego działania, politycznych wypowiedzi i praw. Słowo to znamionowało wyróżnienie, przywilej i nobilitację. Dziś pojęcie polityczności jest spaczone i zakłamane, skompromitowane oraz uwikłane w partyjne walki. Dlatego Karłowicz w swoich pomysłach i inicjatywach – od religijnych i charytatywnych do naukowych i wspólnotowych – wciąż szuka polityczności właśnie takiej jak rozumieli ją i opisali Solon, Sofokles, Eurypides czy Arystoteles. To w ich tekstach dostrzegł moc wspólnoty, która właściwie pokierowana może stać się koinonia czyli wspólnotą wielkiego ducha, zaś zaniedbana będzie miejscem szaleństwa i barbarzyństwa.

Swoją aktywnością mówi: „Wstańcie, chodźmy!” Gdzie? Zawsze ku nowym drogom, ku nowym pomysłom i inicjatywom, ale przede wszystkim ku odkrywaniu tego, co prawdziwe, piękne i dobre

Nagroda Wstańcie, chodźmy!, jaką na swój jubileusz ofiarowuje redakcja i środowisko tygodnika Idziemy, jest wręczana osobom, które mają w sobie szczególną odwagę i prawość serca, aby świadczyć o prawdzie. Stają po stronie prawdy. Dariusz tym, co robi, mówi, tym jak organizuje, jak jest obecny w bardzo różnych środowiskach, staje po stronie konkretnych wartości, broni określonych spraw, często spiera się o kluczowe kulturowe idee i cywilizacyjne paradygmaty. Swoją aktywnością sobie i tym z którymi dane jest mu współpracować, mówi: „Wstańcie, chodźmy!” Dokąd? Zawsze ku nowym drogom, ku nowym pomysłom i inicjatywom, ale przede wszystkim ku odkrywaniu tego, co prawdziwe, piękne i dobre. Ale to bardzo stary kierunek – oto droga wolnych Greków, wyznaczona przez nich wiele wieków temu, oto szlak ewangelicznej gorliwości ukazany przez Prawdziwego Świętego Jezusa Chrystusa i poświadczony męczeństwem tysięcy tych, którzy Jego wezwanie podjęli. To także prosta codzienność ludzi cichych i pokornych, ukrytych w mrokach dziejów, którzy każdego dnia podejmowali trud życia w prawości. To droga Solidarności i Miłosierdzia – dziedzictwo s. Faustyny, warszawskich powstańców, Jana Pawła II i stoczniowców Sierpnia 80’. A zatem to także nasz kierunek. Zawołanie Idziemy! – zawarte w tytule katolickiego tygodnika – jest zobowiązaniem do mądrej aktywności, które Dariusz Karłowicz usłyszał wiele lat temu na początku swej naukowej i społecznej działalności. Niech zatem ta statuetka będzie skromnym znakiem życzeń wyrażonych w pragnieniu, aby wciąż trwała i świeża była w tobie Drogi Darku szczególna i tak dziś potrzebna inspiracja – by mimo trudów i przeciwności, upadków i cierpień – wstawać i iść dalej!

Ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW, duszpasterz akademicki, wykładowca w Instytucie Filozofii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dariusz Karłowicz laureatem nagrody „Wstańcie, chodźmy!”

Foto: Mikołaj Marczak