Książka „Północ i Południe” Marka A. Cichockiego ukazała się na rynku niemieckim

Niedawno dzieliliśmy się z Państwem wiadomością o nowej książce Marka A. Cichockiego „Světy, které neznáme”, która pojawiła się na półkach księgarskich w Czechach. Miło nam poinformować, że eseistyka współtwórcy Teologii Politycznej cieszy się zainteresowaniem również za Odrą. W wydawnictwie Harrassowitz Verlag ukazało się niedawno niemieckie tłumaczenie „Północy i Południa” („Nord und Süd. Texte zur polnischen Geschitskultur”).

„Północ i południe” to zbiór esejów, które łączy pytanie o ideowe korzenie polskiej wspólnoty, jej sens i miejsce w Europie. Każdy esej poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas. W 2019 roku książka otrzymała nagrodę im. Mackiewicza, a także wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii „Eseistyka”.

Podczas wręczenia nagrody im. Mackiewicza w 2019 roku, prof. Maciej Urbanowski, przewodniczący kapituły przyznającej wyróżnienie, tak mówił w trakcie laudacji o książce Marka A. Cichockiego:

Czytelnik po lekturze pierwszych paru stron od razu się przekona, iż ma do czynienia z eseistyką najwyższych lotów, świetnie kontynuującą tradycje nurtu, który Czesław Miłosz określił niegdyś mianem polskiej szkoły eseju

„Podtytuł nagrodzonej przez nas książki brzmi skromnie: „Teksty o polskiej kulturze i historii”. Tymczasem czytelnik po lekturze pierwszych paru stron od razu się przekona, iż ma do czynienia z eseistyką najwyższych lotów, świetnie kontynuującą tradycje nurtu, który Czesław Miłosz określił niegdyś mianem polskiej szkoły eseju. Co byłoby tego nurtu znakiem rozpoznawczym? Przede wszystkim głębokie osadzenie w tradycji klasycznej, umiejętnie łączone z autobiografizmem, a do tego il storicismo polacco, czyli zmysł historiozoficzny, zwykle o zabarwieniu pesymistycznym, a nawet katastroficznym (...).
Autor pozwala sobie często na efektowne, ciekawe dygresje, rozwija wątki jakby poboczne, które ostatecznie okazują się niezbędne, jak jest z historią warszawskiego mostu w Rzeczy o Czarnym Kanclerzu. Buduje więc całość przemyślnie skonstruowaną, pełną wewnętrznego ładu. Taki zresztą jest cały tom: tu panuje porządek chronologiczny i problemowy. Od św. Wincentego Kadłubka do Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Klaczki – tak biegłaby marszruta tej książki-przewodnika, kreślącej dla nas sekretną mapę Europy. Z tą zaś mapą odbywamy podróż od tytułowych Północy i Południa, a potem na Wschód do Smoleńska i do Niemiec roku 1848”.

W trakcie tej samej uroczystości, Marek A. Cichocki scharakteryzował swój zbiór esejów jako „przede wszystkim książkę o przyszłości, nie zaś przeszłości”. – Pytanie o źródła polskiej tożsamości jest ważne dlatego, że w świecie współczesnym jesteśmy tylko tym, co jesteśmy w stanie sami z tych źródeł odczytać – podsumował autor „Północy i południa”.

_____________

O książce wypowiadali się także:

Agnieszka Kołakowska:Polska będzie łacińska, albo nie będzie jej wcale. Do tego końcowego wniosku podróżujemy przez bogate i niezwykle ciekawe historyczne i ideowe pejzaże, opisane jasno i lekkim piórem. Pasjonująca i pouczająca lektura o naturze i korzeniach polskiej tożsamości”.

Prof. Zbigniew Stawrowski: „Książka Marka Cichockiego składa się z sześciu esejów, które, choć opisują różne epoki, łączą pytanie o sens naszej polskiej wspólnoty. Autorowi chodzi nie tylko o historię, lecz przede wszystkim właśnie o sprawy nader aktualne. W fascynujący i niezwykle erudycyjny sposób wydobywa na jaw najważniejsze historyczne i duchowe uwarunkowania, dzięki czemu nasze spojrzenie na palące kwestie współczesnej Europy nabierają o wiele głębszego wymiaru”.

Aleksandra Bogucka

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa Harrassowitz Verlag

Książka jest dostępna w księgarni Teologii Politycznej

Przeczytaj laudację prof. Urbanowskiego z wręczenia nagrody im. Mackiewicza