Książka Dariusza Karłowicza i Filipa Doroszewskiego o Dionizosie w wydawnictwie Routledge

Nakładem wydawnictwa Routledge ukaże się książka „Dionysus and Politics. Constructing Authority in the Graeco-Roman Wolrd” pod redakcją Dariusza Karłowicza i Filipa Doroszewskiego. Routledge uważane jest za największe światowe wydawnictwo akademickie w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przewidywaną datą premiery publikacji jest koniec maja 2021 roku.

Wydawca przedstawia książkę jako „nieocenione źródło wiedzy dla studentów i naukowców zainteresowanych starożytną polityką i religią”. „Dionysus and Politics” stanowi bowiem doskonałe wprowadzenie do zasadniczej istoty starożytnej myśli politycznej, która do tej pory była w dużej mierze zaniedbywana przez główny nurt nauki. Książka przedstawia m.in. niezwykle istotną, ale wciąż niedocenianą rolę, jaką Dionizos odegrał w greckiej i rzymskiej myśli politycznej. Ukazuje ponadto, jak idee i zagadnienia polityczne wywodzące się z greckiej myśli klasycznej były adaptowane i rozwijane na przestrzeni dziejów – od starożytnej Grecji do czasów późnego Cesarstwa Rzymskiego.

Książka będzie nieocenionym źródłem wiedzy dla studentów i naukowców zainteresowanych starożytną polityką i religią

Warto w tym miejscu przypomnieć, że książka „Dionysus and Politics” jest pokłosiem konferencji „Religion and Politics: The Cult Of Dionysus in the Graeco-Roman World”, która miała miejsce w Natolinie 18 stycznia 2019 roku. Została zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolegium Europejskie w Natolinie oraz Teologię Polityczną. „Dionysus and Politics” jest zbiorem prac mówców konferencji, wśród których znaleźli się znakomici badacze kultu dionizyjskiego, m.in. Cornelia Isler-Kerényi, Richard Seaford, Małgorzata Krawczyk, David Hernández de la Fuente, Fiachra Mac Góráin oraz Filip Doroszewski i Dariusz Karłowicz.

Dionizos, należący do centralnych postaci greckiego panteonu, jest istotnym przedmiotem pracy naukowej Dariusza Karłowicza. Książka, której współredaktorem jest współzałożyciel i redaktor naczelny „Teologii Politycznej”, będzie z pewnością nieocenionym źródłem informacji dla studentów i naukowców zainteresowanych starożytną polityką i religią.

Aleksandra Bogucka

Książka jest dostępna w przedsprzdaży na stronie wydawnictwa Routledge

9780367480363     

Relacja z konferencji „Religion and Politics: The Cult Of Dionysus in the Graeco-Roman World”

Abstrakty wystąpień mówców konferencji „Religion and Politics” (w języku angielskim)