Ks. Piotr Mazurkiewicz o „Teologii Politycznej Co Tydzień”

Tygodnik pełni bardzo ważną rolę, gdy chodzi o refleksję nad ważnymi sprawami, które dotyczą naszego życia codziennego, życia społecznego, politycznego, a także religijnego, i wypełnia ważną lukę na polu czegoś, co możemy nazwać tygodnikami idei – mówi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, zachęcając do wsparcia zbiórki na „Teologię Polityczną Co Tydzień”

KLIKNIJ i wesprzyj zbiórkę na „Teologię Polityczną Co Tydzień”!