Ks. Jacek Grzybowski biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej

Z radością przekazujemy za Katolicką Agencją Informacyjną, że ks. Jacek Grzybowski został dziś mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła w południe Stolica Apostolska. Ks. Grzybowski jest bliskim współpracownikiem Teologii Politycznej. Redakcja składa ks. Grzybowskiemu najszczersze gratulacje.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej: ks. Jacek Grzybowski nowym biskupem diecezji warszawsko-praskiej

Zobacz zdjęcia z uroczystości ogłoszenia papieskiej decyzji, która miała miejsce w kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej   

Ks. Jacek Grzybowski urodził się 11 sierpnia 1973 r. w Wołominie. Od lat młodzieńczych związany z formacyjnym Ruchem Światło-Życie (Oaza).

W latach 1992-1998 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. w Warszawie.

W latach 1998-2000 pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Stanisławowie.

W latach 2000-2003 był wikariuszem parafii św. Trójcy w Ząbkach.

W latach 2003-2004 był kapelanem w Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce.

Podjął też studia specjalistyczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie w 2004 r. uzyskał tytuł doktora filozofii.

W latach 2004-2013 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej w Warszawie-Tarchominie i dyrektorem Biblioteki Seminaryjnej.

W 2013 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, a od 2014 r. jest profesorem nadzwyczajnym UKSW.

W latach 2013-2017 był rezydentem w parafii św. Łukasza Ewangelisty na warszawskim Tarchominie.

Od 2017 r. jest członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych, a od 2018 r. członkiem Rady Kapłańskiej diecezji warszawsko-praskiej.

Od 2017 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim i dyrektorem Domu Słowa Bożego Arka na Grochowie w Warszawie.

Zna język angielski.

Ks. Grzybowski jest autorem wielu książek, w tym wydanego przez Teologię Polityczną zbioru esejów filozoficznych Uciec z krainy zapomnienia. 

Biogram ks. Grzybowskiego za: BP KEP