Uwaga studenci: Angelicum ogłasza konkurs na esej

Wydział Nauk Społecznych Angelicum zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na esej, w którym uczestniczyć mogą także studenci z Polski. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 3 000 euro oraz podróż do Rzymu.

Do kogo jest adresowany konkurs?
W ogłoszeniu konkursowym, sygnowanym przez s. Helen Alford OP, wicerektor Angelicum i zarazem wicedziekana Wydziału Nauk Społecznych, czytamy, że konkurs CREATE 2021 przeznaczony jest dla studentów w wieku 20–35 lat, na studiach pierwszego stopnia lub wyżej.

Przedmiot konkursu
Jury czeka na oryginalne, niepublikowane artykuły w języku angielskim o objętości nie mniejszej niż 2500 i nie większej niż 6000 wyrazów, o dużym znaczeniu dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej w odniesieniu do Katolickiej Nauki Społecznej (CST – Catholic Social Thought). Można skorzystać z kilku propozycji, podzielonych na 5 obszarów. Tematy z innych obszarów są również mile widziane.

Obszary tematyczne
1.Przyszłość CST:
1.1. Was CST ready to deal with the pandemic? How does it need to develop?
1.2. CST in action: using CST to guide practical action and motivate change.
1.3. Laudato si, Fratelli Tutti and the Social Teaching of the Bishops of Poland/Hungary/Croatia…: Challenges for the Future.

2. Polityka i CST:
2.1 Liberal democracy is in crisis. Can CST help?
2.2 What could “Christian Democracy” mean today? (especially in the CEE context).
2.3 Migration and CST in the CEE region: the key issues and how to resolve them.

3.  Ekonomia i CST:
3.1 “Purpose-Driven Business”: an evaluation from a CST perspective.
3.2 Does the “Economy of Francesco” offer a real economic alternative?
3.3 CST argues that private property is a “secondary natural right” (Fratelli Tutti, 120), dependent on the “universal destination of goods”. Does this sound dangerous in a post-Communist region? How could we understand and explain it better to people who still remember, and even still suffer from, the effects of Communism?

4. Technologia i CST:
4.1 CST and the Green Transition: which are the technologies that CST would favour and why?
4.2 CST and AI: Developing a human-centred workplace.
4.3 What can CST offer to the formation of engineers?

5. Jedność europejska / Tożsamość i CST:
5.1 Christian Identity and European Identity: Overlaps and Tensions.
5.2 How can Christians both support European unity and challenge policies and ideas proposed at the European level that undermine human dignity and the common good?
5.3 CST and the "Future of Europe" Conference (sprawdź https://epc.eu/en/publications/The-Conference-on-the-Futureo~35cd70).

Jury
W jury konkursu zasiądzie 5–10 ekspertów z Rzymu oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 Euro. Ponadto zwycięski artykuł zostanie opublikowany w odpowiednim czasopiśmie lub jako część książki, po uzgodnieniu z Wydziałem Nauk Społecznych Angelicum. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zwycięzca będzie miał możliwość 5-dniowego pobytu w Rzymie (zapewnione podróż i zakwaterowanie) w celu przedstawienia tematu artykułu przed jury i szerszym gronem ekspertów oraz na ceremonię wręczenia nagród.

Zgłoszenie (tekst artykułu, CV i list motywujący wybrany temat) należy przesłać na adres email fass@pust.it w terminie do 31.03.2021.

Przeczytaj szczegółowe informacje o konkursie