Spotkanie promocyjne TP6 w Warszawie

Katastrofa wyrwała nas z iluzji. Dariusz Karłowicz, Tadeusz Szawiel i Andrzej Zybertowicz spotkali się dwa lata po wydarzeniach 2010 roku

Katastrofa wyrwała nas z iluzji. Dariusz Karłowicz, Tadeusz Szawiel i Andrzej Zybertowicz spotkali się dwa lata po wydarzeniach 2010 roku

Kwiecień stał się w historii Polski miesiącem, w którym wspólnota polityczna ujawnia się w pełni ze swoimi emocjami oraz poczuciem własnej tożsamości. 2 kwietnia 2005 roku, w momencie śmierci Jana Pawła II, Polacy tłumnie weszli w przestrzeń publiczną, chcąc wspólnie przeżywać moment historii, których ich konstytuował. 10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się katastrofa prezydenckiego samolotu lecącego do Smoleńska. Pięć lat po drugim kwietnia Polacy znowu poczuli, że indywidualne przeżywanie swojego przywiązania do państwa to za mało. Jest kwiecień 2012 roku. Minęły 2 lata od katastrofy smoleńskiej, a emocje, pomimo upływu czasu, wciąż są silne.

W Warszawie odbyło się wczoraj pierwsze spotkanie wokół nowego numeru Teologii Politycznej Śmierć i Polityka. Andrzej Zybertowicz, Tadeusz Szawiel i Dariusz Karłowicz dyskutowali o Krakowskim Przedmieściu oraz jedności prawicy, która w tym konkretnym miejscu, mającym wpływ na cały kraj, wyraźnie się podzieliła. Jedną z refleksji, która nasuwa mi się po pierwszej lekturze szóstego numeru Teologii i dzisiejszym spotkaniu jest ciągłość między tym, a poprzednim, piątym numerem o podmiotowości. Dariusz Gawin pisał wtedy o prześwitach ontologicznych, o ciągle obecnej w polskiej historii perspektywie, perspektywie Polski, której może nie być. W numerze „Śmierć i Polityka” zostało to w sposób wyraźny powtórzone. To, co dotyczyło polskiej historii, dzisiaj powraca. Polski może nie być. We wstępie czytamy, że „katastrofa wyrwała nas z tej iluzji, postawiła w obliczu starej prawdy, że Polska to byt, który co pokolenie utrzymywany jest przy życiu przez garstkę tych, co powtarzają „póki my żyjemy”, w obliczu faktów, że właśnie stu spośród nich zginęło […] naszego pokolenia nie ominie pytanie, czy należymy do tego „my” i czy damy radę”. Przypuszczam, że fundamentalne pytanie o podmiotowość dopiero z tym numerem zostało otwarte. Stając się już nie tyle metapolityczną refleksją, ale częścią politycznej praxis.

Tomasz Kempski

Dziady na Krakowskim (Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz) - przeczytaj wstęp do nowego numeru TP

Zobacz okładkę i spis treści

Posłuchaj nagrania z debaty:

[mp3 plik=http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/Debaty/TP6_spotkanie1/Spotkanie_TP6x.mp3]

Spotkanie odbyło się na 1Piętrze w Centrum Myśli Jana Pawła II

(Zdjęcia TP i Zofia Orłowska)