CHK PIDS Front

„To jedna z kanonicznych prac, które znacząco wpłynęły na sposób odczytywania i rozumienia greckiej filozofii” – prof. Dorota Zygmuntowicz

Wesprzyj pierwsze polskie wydanie jednej z najważniejszych książek poświęconych dialogom sokratycznym Platona

Zebraliśmy
10603 zł
Potrzebujemy
10000 zł
Zbiórka zakończona
Powyżej
100%
Wsparło 90 osób
Przekaż darowiznę >>>

Platon i dialog sokratyczny Charlesa H. Kahna to jedna z najważniejszych pozycji we współczesnej literaturze naukowej poświęconej dialogom sokratycznym Platona, która do dziś nie ukazała się w języku polskim. Chcemy uzupełnić tę lukę. Autor, Charles H. Kahn, profesor filozofii na University of Pennsylvania jest światowej sławy znawcą filozofii starożytnej i historii teorii politycznych. Zapraszamy Państwa do udziału w zbiórce, a tym samym wsparcie pierwszego polskiego wydania tego dzieła. Książka ukaże się nakładem naszego wydawnictwa w serii „Monografie Teologii Politycznej” i liczyć będzie 685 stron.

W przedmowie możemy znaleźć następującą opinię Autora: „Ponieważ dialogi diametralnie się od siebie różnią, i to zarówno formą, jak i treścią, nawet wybitni badacze skłonni są przypuszczać, że Platon zmienia zdanie tak często, jak często zmienia się literacka forma prezentacji jego myśli. Tradycyjny zaś podział dialogów na wczesne, średnie i późne nasuwa myśl, że filozoficzny rozwój Platona odpowiada wspomnianym, następującym kolejno etapom. Jednak takie ewolucyjne ujęcie z natury swej nie uwzględnia zmyślności Platona-pisarza. Zakłada ono (jak wyraził to Jaeger), że w każdym z dialogów Platon z konieczności przedstawia całość swej aktualnej doktryny; ujęcie to suponuje również, że w każdym z dialogów Platon podpisuje się pod tym, co mówi Sokrates. Zamierzam wykazać, że teza ta bywa czasem trafna – w przypadku wielu passusów Gorgiasza, Fedona czy Państwa – jednak w odniesieniu do większości wczesnych dialogów ich autor wykorzystuje postać Sokratesa w sposób znacznie bardziej podstępny i artystycznie wyrafinowany. Ujęcie ewolucyjne zakłada ponadto, że Platon pisał swe dialogi w taki sam sposób, w jaki inni filozofowie pisali swe eseje czy traktaty: po to, żeby rozwiązać jakieś problemy, bądź też obwieścić swoje rozwiązania światu. Założenie takie sugeruje, jak sądzę, błędną interpretację motywów, którymi kierował się Platon, pisząc swoje dzieła. Głównym celem filozofa – zwłaszcza w okresie powstawania jego wcześniejszych prac – nie jest wcale przedstawianie stwierdzeń prawdziwych, lecz przemiana serc i umysłów czytelników. Platońska koncepcja filozoficznej edukacji nie ma bynajmniej na celu zastąpić doktryn fałszywych prawdziwymi: jej zadaniem jest wywołanie radykalnej zmiany moralnej i intelektualnej postawy ucznia, który – niczym więźniowie w jaskini, musi dokonać konwersji – odwrócić się – by móc ujrzeć światło słońca.

Charles H. Kahn, Platon i dialog sokratyczny, tłum. M. Filipczuk

Przeczytaj przedmowę Charlesa H. Kahna

Przeczytaj fragment dzieła Platon i dialog sokratyczny Charlesa H. Kahna

 

O książce Platon i dialog sokratyczny powiedziano:

Monografia ta jest zarówno podręcznikiem dla historyków filozofii i filozofów, jak i bezcennym źródłem idei dla historyków literatury i historyków idei. Jej język jest najwyższej próby akademickim dyskursem z dobrze poświadczoną bibliografią przedmiotu, jak i literacka opowieścią o swoistej lekkości.

dr hab. Krzysztof Bielawski, IFK UJ

Książka Plato and the Socratic Dialogue Charlesa Kahna, obecnie emerytowanego profesora Uniwersytetu w Pensylwanii, światowej sławy znawcy filozofii starożytnej i historii teorii politycznych, wydana przez Cambridge University Press w 1996 r. (wyd. 2. 1998), to jedna z tych kanonicznych prac ostatnich dwóch dekad, która znacząco wpłynęła na sposób odczytywania i rozumienia greckiej filozofii. Nie tylko każdy, kto dziś podejmuje się akademickich badań nad myślą Sokratesa i Platona, ale też każdy jakkolwiek nią zainteresowany, mierzy się z interpretacją Kahna: pierwszy bezpośrednio, drugi pośrednio, gdyż teza Kahna jest do dziś punktem odniesienia lub przedmiotem polemiki w większości prac dotykających problemu treści nauki historycznego Sokratesa oraz spójności i oryginalności myśli Platona.

dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. IFiS PAN 

Prosimy o Państwa wsparcie: 

  • Każdy darczyńca, który weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w dowolnej wysokości, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki. 
  • Każdy darczyńca, która weźmie udział w zbiórce i wpłaci darowiznę w wysokości minimum 75 zł, zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na pierwszych stronach książki oraz otrzyma bezpłatny egzemplarz tego dzieła pocztą.

  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 500 zł otrzymają pełen pakiet sokratejski wydany przez Teologię Polityczną: Sokrates i państwo Richarda Krauta, Religia Sokratesa Marka L. McPherrana, Sokrates i Arystofanes Leo Straussa oraz Platon i dialog sokratyczny Charlesa H. Kahna (ponad 2300 stron wiedzy o Sokratesie!).

  • Darczyńcy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 1000 zł otrzymają: Tytuł Honorowego Darczyńcy dzieła Charlesa H. Kahna, specjalny list, podziękowania podczas uroczystej premiery, oraz pełen pakiet sokratejski wydany przez Teologię Polityczną: Sokrates i państwo Richarda Krauta, Religia Sokratesa Marka L. McPherrana, Sokrates i Arystofanes Leo Straussa oraz Platon i dialog sokratyczny Charlesa H. Kahna. Przygotowaliśmy tylko 5 pakietów dla Darczyńców Honorowych.

Darowizny można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna Kahn”.

Zebrana kwota pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Dziękujemy!

Uwaga, konto bankowe tylko dla przelewów zagranicznych! Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja, Nazwa banku: Bank Pekao SA, Tytuł przelewu: darowizna na rzecz Teologii Politycznej – darowizna Kahn

Kod SWIFT: PKOP PL PW, Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705, Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561, Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

150
500

Podaj kwotę