Już wkrótce po raz pierwszy w Polsce książka Leo Straussa „Sokrates i Arystofanes”. Dziękujemy za udział w zbiórce!

Dzięki wsparciu 93 darczyńców już w styczniu 2019 r. nakładem naszego wydawnictwa ukaże się dotychczas nieopublikowana po polsku książka „Sokrates i Arystofanes” autorstwa Leo Straussa. Zebrana kwota, 10 391 złotych, pozwoli nam opłacić druk, redakcję, korektę, skład, a także koszty administracji związane z przygotowaniem książki do druku i dystrybucją. Tytuł Honorowego Darczyńcy otrzymali Pan Łukasz Cybula oraz Darczyńca pragnący zachować Anonimowość. Dziękujemy za Państwa hojność!

„Sokrates i Arystofanes” autorstwa Leo Straussa ukaże się po raz pierwszy po polsku dzięki temu, że darowizny na ten cel przekazali: Piotr Agatowski, Mariusz Antosiewicz, Ks. Przemysław Artemiuk, Dariusz Augoff, Jarosław Babiński, Michał Baran, Andrzej Baranowski, Łukasz Bartnik, Anna Birute-Tomaszewska, Andrzej Chlebicki, Paulina i Piotr Chołdowie, Agata i Michał Cierkońscy, Mateusz Ciołkowski, Piotr Cios, Łukasz Cybula, Agata i Michał Czarneccy, Anna Czepiel, Magdalena Dembińska, Dobrochna Dembińska-Siury , Piotr Derejczyk, Marek Dobrzeniecki, Sławomir Drelich, Róża i Marcin Dziekiewiczowie, Marcin Finc, Katarzyna i Bartosz Fingasowie, Remigiusz Forycki, Katarzyna i Michał Gierycz, Beniamin Goldys, Janusz Hauzer, Bartosz Jastrzębski, Marek Jurek, Zenon Juszczak, Dariusz Kardaś, Dariusz Karłowicz, Maria i Andrzej Klamut, Artur Komorowski, Bogusław Koniuch, Jacek Koronacki, Martyna i Robert Koszkało, Krzysztof Kot, Monika Krutel-Reisch, Jakub Kubica, Alicja Kujawa, Alicja Kulecka, Szymon Kurek, Przemysław Lewicki, Anna Lokś, Magdalena Lubelska, Anna Łabno, Anna Madej, Dariusz Makać, Marcin Melzacki, Łukasz Młyńczyk, Marek Nowakowski, Łukasz Olszewski, Wojciech Orzewski, Przemysław Osękowski, Joanna Paciorek, Ewa i Marek Peplińscy, Kamil Poplata, Marek Popławski, Ryszard Praszkier, Jadwiga Pribyl, Janusz Pyda, Mariusz Reza, Sabina i Damian Rowińscy, Jacek Silski, Emil Skrzypczyński, Bożena Sławińska, Bohdan Stankiewicz, Stanisław Starnawski, Paweł Szeliga, Emil i Natalia Szerszeń, Adam Szymanowski, Wojciech Tomczyk, Maciej Tomecki, Małgorzata Uchnast, Andrzej Wacławczyk, Łukasz Wieszczeczyński, Krzysztof Wojciechowski, Henryk Wujec oraz jedenastu darczyńców pragnących zachować anonimowość.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie tego dzieła.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

mkidn13