[DZIŚ] Wykład Marka A. Cichockiego o Europie Środkowej w ujęciu Hannah Arendt

Już dziś o godzinie 12:00 odbędzie się seminarium naukowe online Instytutu Pileckiego, na którym referat pt. „Europa Środkowa oczami Hannah Arendt” wygłosi prof. Marek Cichocki. Tematem wykładu będzie obraz Europy Środkowej w książce Hannah Arendt „Korzenie totalitaryzmu”.

Sposób rozumienia tej części Europy przez Arendt wyrażał nie tylko osobiste poglądy filozofki, ale miał także swój specyficzny niemiecki kontekst kulturowy, historyczny i polityczny. Uczestnicy seminarium będą starali się uchwycić ów kontekst, zestawiając go z innymi autorami – Oskarem Haleckim oraz Piotrem Wandyczem.

Koreferentem będzie dr Bartłomiej Kapica z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji i dyskusji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku, w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Seminarium online będzie prowadzone na platformie zoom.us w formie webinarium. Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o kontakt do godziny 16:00 we wtorek 9 marca – pod adresem: seminaria@ instytutpileckiego.pl.