Jan Paweł II – miara wielkości człowieka (praca zbiorowa)

W serii Jubileusze Narodowego Centrum Kultury ukazała się monografia „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”. Zbiór esejów ukazuje omówienie działań, myśli i twórczości Jana Pawła II.

Tytuł: Jan Paweł II – miara wielkości człowieka
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
ISBN 978-83-7982-412-0
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 336
Oprawa: Twarda

Opis wydawcy:

Monografia „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” stanowi próbę omówienia wielowymiarowego pontyfikatu Jana Pawła II, jego twórczości, myśli, nauczania. Jej autorzy ukazują papieża Polaka jako głowę Kościoła katolickiego, przywódcę i dyplomatę, twórcę idei, a przede wszystkim człowieka kultury i dialogu. Zbiór esejów jest kolejnym tomem z serii Jubileusze wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury, w której prezentowane są sylwetki wybitnych Polaków.

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację «Jan Paweł II – miara wielkości człowieka». Próbujemy w niej uchwycić fenomen osobowości Karola Wojtyły. Wskazać nieoczywiste role i wyzwania, których się podejmował. Książka pokazuje, jak rozległe były zainteresowania Karola Wojtyły i jak wielowymiarowe było jego życie. Każda z części publikacji (Twórca idei, Głowa Kościoła katolickiego, Przywódca, Człowiek kultury, Papież dialogu) odzwierciedla złożoność, dynamikę i pełnię osobowości papieża – pisze we wprowadzeniu dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, redaktorka książki, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” to praca zbiorowa, stanowiąca próbę uchwycenia znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II, jego twórczości, myśli i nauczania. Prezentuje mało znane fakty z życia i działalności papieża Polaka i ich nowatorskie interpretacje, dążące do syntetycznego spojrzenia na spuściznę filozoficzną, literacką, ekumeniczną oraz społeczno-polityczną Jana Pawła II.

Książka ukazuje szerokie zainteresowania intelektualne Jana Pawła II i oryginalność jego nauczania w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesnego świata.  W skład publikacji wchodzi 19 artykułów, przybliżających postać Karola Wojtyły nie tylko jako głowy Kościoła katolickiego czy przywódcy duchowego, ale również skutecznego dyplomaty, nauczyciela, twórcy idei, a przede wszystkim człowieka kultury i dialogu.

W podzielonej na pięć części publikacji znalazły się artykuły autorstwa wybitnych badaczy, filozofów, historyków, dyplomatów, artystów, dziennikarzy – z Polski i z zagranicy: Andrzeja Dobrzyńskiego, Stanisława Grygiela, Anny Kozłowskiej, Przemysława Kwiatkowskiego, Bernarda Lecomte’a, Ireny Lipowicz, Piotra Mazurkiewicza, Charlesa Merciera, Joanny Nowickiej, Sławomira Odera, Tomasza Orłowskiego, Jarosława Różańskiego, Pawła Skibińskiego, Roberta Skrzypczaka, Jana Sochonia, Bartosza Wieczorka, Krzysztofa Zanussiego, Macieja Zięby i Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej.

Poza próbą syntetycznego spojrzenia na twórczość polskiego papieża i pełnionej przez niego roli, książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” zawiera liczne, nieznane szerszej publiczności zdjęcia papieża, pochodzące ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Servizio Fotografico Vaticano, a także ze zbiorów prywatnych prof. Stanisława Grygiela.

Książka wraz z innymi tomami serii Jubileusz jest dostępna na stronie wydawcy