Jak chronić dzieci przed pornografią? - zapraszamy na konferencję

Przed nami kolejna ważna inicjatywa w walce z przemysłem pornograficznym. Już 21 listopada, Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprasza na międzynarodową konferencję organizowaną pod hasłem „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”.

Założeniem konferencji jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce, a także zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych na temat możliwych rozwiązań, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi. 

Wśród prelegentów znajdą się mi.n.:

dr hab. Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami prowadzi badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na ludzki mózg. Jest autorem licznych publikacji na temat problematycznego korzystania z treści pornograficznych. Swoją działalność naukową realizuje w Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Podczas konferencji wygłosi wystąpienie pt. „Co wiemy o uzależnieniu od pornografii oraz o tym, w jaki sposób korzystają z niej dzieci i młodzież”.

dr Bogdan Stelmach, lekarz, specjalista w zakresie seksuologii. Posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne, zdobyte w pracy z wieloma pacjentami uzależnionymi od pornografii. Tematem jego wystąpienia będzie „Uzależnienie od pornografii – wyzwania terapeutyczne”.

John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii, doradca brytyjskiego rządu. Jeden z najbardziej zaangażowanych specjalistów we wprowadzanie zmian systemowych w Wielkiej Brytanii, których celem jest ograniczenie dostępu dzieci do pornografii. W ramach konferencji wygłosi referat pt. „Brytyjskie doświadczenia w ograniczaniu dostępu dzieci do pornografii”.

Zaproszeni goście oraz eksperci STS poszukiwać będą w trakcie konferencji środków zaradczych w trzech obszarach:
- zapobieganiu pornografii – poprzez wskazania wagi edukacji rodziców i nauczycieli oraz wykorzystywania  przez nich rozwiązań technologicznych;
- ochronie – z uwzględnieniem roli przepisów oraz samoregulacji przedsiębiorców;
- diagnostyce i pomocy – głownie mając na uwadze wsparcie dla osób dotkniętych problemem nałogowego oglądania pornografii. 

Konferencja odbędzie się 21 listopada w godzinach 9:00 – 16:00 w Hotelu Bellotto, przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. 
Patronat nad nią objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na portalu www.opornografii.pl. Tam też osoby chętne do udziału w konferencji w charakterze publiczności, mogą dokonać rejestracji poprzez specjalnie dedykowany temu formularz.