IV tom „Dzieł wybranych” o. Jacka Salija ukaże się dzięki Państwa hojności!

„Nasze obyczaje”, czyli czwarty i najbardziej obszerny tom „Dzieł wybranych” o. Jacka Salija, niebawem trafi do druku. Dzięki 156 darczyńcom udało się zebrać całość kwoty potrzebnej na publikację 800-stronnicowego dzieła jednego z najwybitniejszych polskich teologów. Honorowymi darczyńcami wydania zostali: Pan Michał Balcerzak, Pan Paweł Gieryński, Pani Barbara Grzelak, Państwo Elżbieta i Grzegorz Ratajczakowie oraz dwójka darczyńców, którzy chcieli pozostać anonimowi.

„Dzieła wybrane Tom IV: Nasze obyczaje” ukażą się dzięki darowiznom, które przekazali: Dawid Adamski, Ks. Przemysław Artemiuk, Michał Balcerzak, Piotr Bernatowicz, Andrzej Biełat OP, Ewa Bokiniec, Jan Bondyra, Radosław Broniek, Jan Brzeski, Szymon Brzeziński, Krzysztof Bystram, Stefan Cegłowski, Andrzej Cehak, Paulina i Piotr Chołdowie, Urszula i Dariusz Dąbrowscy, Magdalena Dembińska, Dobrochna Dembińska-Siury, Paweł Długosz, Andrzej Dołęga, Katarzyna i Bartosz Fingasowie, Małgorzata Flis, Krzysztof Galeja, Katarzyna i Michał Gierycz, Paweł Gieryński, Kama Głód, Renata Godek, Jerzy i Jolanta Gontarz, Bożena Gorska, Jaromir Greń, Barbara Grzelak, bp Jacek Grzybowski, Michał Haake, Maria i Artur Hammermeister, Michał Jach, Bogna i Igor Janke, Zbigniew Jasiołek, Andrzej Jurewicz, Łukasz Kamiński, Dariusz Karłowicz, Grzegorz Kazberuk, Krzysztof Knigawka, Jacek Kobus, Michał Kokorniak, Artur Komorowski, Jacek Koronacki, Justyna Kowal, Marta Kowalczyk, Grzegorz Kowalski, Justyna Kubiak, Maciej Kubicki, Rafal Kuks, Alicja Kulecka, Małgorzata i Damian Kulisz, Agnieszka Kuryś, Michał Laskowski, Marcin Lewandowski, Anna Łabno, Sławomir Łuczak, Małgorzata Łukasiewicz Traczyńska, Dariusz Makać, Janusz Malinowski, Piotr Marcinowicz, Jarosław Mazek, Jan Melon, Marcin Melzacki, Grażyna Mozol, Marek Nadolski, Dawid Niedbała, Jolanta i Maciej Nowak, Marek Nowakowski, Sławomir Nowotny, Zofia Ociepka, Paweł Olbryś, Marek Ostafiński, Cezary Ostrowski, Joanna i Jakub Paciorkowie, Gregor Piotrowski, Grzegorz Piwkowski, Jarosław Płuciennik, Kamil Poplata, Andrzej Pruś, Tomasz Przytuła, Elżbieta i Grzegorz Ratajczakowie, Damian Rowiński, Adam Rożniakowski, Izabela Rutkowska, Grzegorz Rzeźnik, Ks. Robert Samsel, Marek Seweryn, Andrzej Sielecki, Danuta i Jacek Silscy, Michał Sklepik, Roman Skowron, Joanna Skowron, Krzysztof Smólski, Marek Sosnowski, Stanisław Srokowski, Bohdan Stankiewicz, Zbigniew Stawrowski, Anna i Marek Sterniczuk, Andrzej Stępień, Tomasz Sulej, Mariusz Sulkowski, Barbara Sułek-Kowalska, Bogumiła Szponar, Tadeusz Szwachła, Piotr Szymanowski, Emilia i Krzysztof Szyprowscy, Ks. Marek Świgoński, Wojciech Tomczyk, Ks. Piotr Towarek, Agata i Wojtek Trebnio, Tamara Trojanowska, Ewa Tuszko, Piotr Tworek, Mateusz Wieliński, Maria Wilczek, Anna Wilińska, Maria i Wojciech Woszczyńscy, Monika Madej-Wójcik i Mariusz Wójcik, Agnieszka Zaremba, Sławomir Ząbek, Marta Zielińska, Witold Żórański oraz 30 darczyńców, którzy chcieli pozostać anonimowi. 

Bardzo dziękujemy za wszystkie darowizny!